رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی

براساس دستور وزارت صمت و ابلاغیه گمرک جمهوری اسلامی ایران صادرات کاغذ بسته‌بندی آزاد شد.

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت طی نامه‌ای به پیمان‌پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی را ابلاغ کرد.

در نامه محمد مهدی برادران معاون وزیر صمت به علیرضا پیمان پاک رئیس سازمان توسعه تجارت ایران آمده است؛

عطف به نامه شماره 60.18720 مورخ 1401.8.1 دفتر مقررات صادرات و واردات و نامه شماره 60.178589 مورخ 1401.7.23 دفتر صنایع سلولوزی، چاپ و نوشت‌افزار منضم به صورت جلسه «رفع محدودیت فعالیت‌های صنعتی و حمایت تعرفه‌ای» (موضوع نامه شماره60.174754 مورخ 1401.7.18)، دستور فرمایید در خصوص «رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی ذیل تعرفه شماره 48059210» اقدام لازم وفق ضوابط معمول گردد.

رفع ممنوعیت صادرات کاغذ بسته‌بندی