علیرضا مهاجر روز پنجشنبه درحاشیه بازدید از مزارع گندم استان گلستان به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: امسال به سبب شرایط اقلیمی و بارش‌های تا حدودی نرمال وضعیت مزارع گندم کشور خوب است.

وی ادامه داد: در سطح ۶ میلیون هکتار از اراضی زراعی کشور گندم کشت شده که ۲ میلیون هکتار آن به‌صورت آبی و بقیه دیم است.

مهاجر اضافه کرد: به سبب افزایش دمای هوا پس از بارش‌ خوب باران روزهای گذشته، بیشتر مزارع گندم دچار حمله برخی قارچ‌ها و آفات از جمله زنگ زرد شده که کشاورزان باید نسبت به سمپاشی حداقل ۲ مرحله مزرعه خود اقدام کنند.

به گفته وی، کم توجهی در مبارزه با بیماری زنگ زرد سبب کاهش قابل توجه تولید (تا ۲ تُن در هکتار) خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بیماری زنگ زرد یکی از مهمترین بیماری‌های گندم در دنیا و ایران محسوب می‌شود و در مواقعی که مزرعه دارای رطوبت بالا باشد به سرعت گسترش می‌‎یابد.

این بیماری به صورت جوش یا تاول‌هایی به رنگ زرد مایل به نارنجی روی برگ‌های محصول ظاهر شده سپس تین جوش‌ها به سرعت به هم پیوسته و نوارهایی در امتداد رگبرگ‌ها در هر ۲ سطح برگ نمایان می‌کنند که به‌دنبال آن به کل محصول آسیب می‌زند.

معاون امور زراعت وزیر جهادکشاورزی همچنین گفت: کشاورزان باید با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان حفظ نباتات مراکز خدمات کشاوروزی نسبت به کودپاشی مزارع خود اقدام کنند.

مهاجر افزود: کودپاشی مزارع گندم باید به صورت ترکیبی «کُلرید پتاسیم» همراه با انواع کود «سرک» مانند (اوره و ازته) باشد.

وی همچنین گلستان را از استان‌های پیش‌رو (رتبه دوم پس از خوزستان) در تولید گندم کشور دانست و بیان داشت: امسال در سطح تقریبی ۳۸۵ هزار هکتار از اراضی زراعی این استان گندم کشت شده است.

استان ۲ میلیون نفری گلستان با داشتن افزون بر ۶۵۰ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی از استان‌های مهم در تولیدات بخش کشاورزی کشور است.