مشکلات جدی در تأمین کاغذ نشر کودک و نوجوان وجود دارد

عضو هیئت مدیره انجمن ناشران کتاب کودک و نوجوان بر ضرورت واگذاری امور نشر به تشکل‌های تخصصی تأکید و از وجود مشکلات جدی در تأمین کاغذ نشر کودک و نوجوان خبر داد.

محمدتقی حق‌بین، عضو هیئت مدیره انجمن ناشران کودک و نوجوان، در گفت‌وگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ درباره دیدار انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با معاون امور فرهنگی گفت: پیش‌قدم شدن معاونت امور فرهنگی در دعوت از بدنه‌های صنف نشر و حوزه‌های تخصصی این نوید را می‌دهد که سکاندار آن با این حوزه و مشکلات پیش‌رو آشنایی دارد.

وی ادامه داد: این شبیه به آن است که فردی از درون مجموعه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی مسئولیت را بر عهده گرفته باشد. سال‌ها بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از انتخاب مدیرانی که با مشکلات حوزه نشر آشنا باشند به دور بود.

حق‌بین با اشاره به اینکه انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان نخستین مجموعه‌ای است که تشکل صنفی خود را تشکیل داد گفت: کارهای هر حوزه تخصصی باید به دست آن مجموعه باشد. انجمن‎های تخصصی زاییده شواری عالی انقلاب فرهنگی هستند. هدف آنها این بود که بر اساس نص صریح قانون اساسی کارها به مردم و نهادهای مردمی واگذار شود. انجمن‌ها نیز برای آن ایجاد شده‌اند تا کار به دست کارشناسان حوزه‌ای باشد که درگیر آن فعالیت است. در تعامل با انجمن‌های نشر است که می‌توان مشکلات حوزه نشر را حل و فصل کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با اشاره به مشکلات پیش روی حوزه نشر گفت: مشکلاتی جدی در حوزه تولید کتاب، کاغذ و بویژه کاغذ بخش کودک و نوجوان داریم زیرا اساساً در تامین کاغذ این بخش تلاشی نشده است و نارسایی‌هایی وجود دارد که امیدوارم رویکرد جدید معاونت امور فرهنگی بتواند آنها را برطرف کند.

وی ادامه داد: همچنین انتظار داریم مسئولیت‌های بیشتری به انجمن‌ها واگذار شود زیرا پایگاه‌های تخصصی برای رسیدگی به این موضوعات هستند. امیدوارم در شواریی که قرار است تشکیل شود تصمیمات تخصصی برای تشکل‌های حوزه نشر گرفته شود.