موانع سدّ راه ناشران برای دریافت کاغذ برطرف شده‌اند؟

به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا)،کاغذ را با ارز دولتی در اختیار ناشران قرار می دهد. در ابتدا ناشران از متناسب نبودن  میزان کاغذ دریافتی با نیازشان می گفتند و از این مسئله ناراضی بودند. از سال گذشته وضعیت دریافت کاغذ تغییر کرد و اتحادیه ناشران و کتابفروشان ضوابطی برای اعطای کاغذ به ناشران وضع کرد. برای پیگیری اجرایی شدن این قوانین با  دو ناشر فعال گفت و گو کردیم.

 

 

حسین عابدینی مدیرمسئول انتشارات سفیراردهال، در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت دریافت کاغذ از اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا)گفت: معمولاً تناسبی میان کاغذی که این اتحادیه به ناشران می دهد با میزان نیاز آنها وجود دارد. اگر ناشران تا الان ۶ هزار بند کاغذی که دریافت کرده اند برای انتشار کتاب استفاده کرده بودند، آنقدر سود می کردند که وضعیت بازار نشر بهتر شود؛ اما متاسفانه برخی از ناشران کاغذ دریافتی را در بازار آزاد کاغذ می فروشند.وی افزود: اگر ناشری فعال باشد، به اندازه کتابی که منتشر می کند کاغذ دریافت خواهد کرد. شاید تعدادی از ناشران توقع داشته باشند کاغذ بیشتری دریافت کنند. البته تاخیر میان ثبت سفارش کاغذ تا دریافت کاغذ وجود دارد و دریافت کاغذ به روز نیست؛ چون ابتدا باید کاغذ به کشور وارد سپس در انبارها نگهداری شود. همیشه فاصله ای میان ثبت سفارش دریافت کاغذ با دریافت آن وجود دارد.مدیرمسئول انتشارات سفیر اردهال ادامه داد: اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا) در مرحله نخست ۳۰۰ بند کاغذ در اختیار ناشران قرار می دهد. اگر ناشر تسویه حساب کند، برای شمارش کتاب ها به انتشاراتی می آیند و پس از حصول اطمینان از انتشار کتاب،کاغذ را در اختیار ناشر برای چاپ کتاب بعدی اش قرار می دهند. درصورتی که ناشر پس از دریافت کاغذ، ثبت سفارش کاغذ انجام دهد یا هر تخلف دیگری داشته باشد، دریافت کاغذش منتفی می شود.عابدینی بیان کرد: اگر ناشران واقع بین باشند، دولت کاغذ را با قیمت بسیار پایین تری در اختیارشان قرار می دهد و فاصله قیمت کاغذ دریافتی با قیمت کاغذ در بازار آزاد بسیار زیاد است. برای همین این اقدام دولت را می توان کمک بزرگی در زمینه تهیه کاغذ ناشران دانست.رضا حاجی آبادی، مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس نیز در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان درباره مشکلات این انتشاراتی در زمینه تهیه کاغذ گفت: اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران (آشنا) کاغذ را با ارز دولتی در اختیار ناشران قرار می‌دهد، اما در این میان مشکلاتی وجود دارد تمام ناشران کشور در سامانه ثبت سفارش کاغذ ثبت نام کردند، اما همگی کاغذ دریافت نکردند.
وی افزود: یک مقدار ناهماهنگی‌ در زمینه توزیع کاغذ بین ناشران وجود دارد؛ تا حدی  که کاغذ با تعلل و تاخیر در اختیار ناشران قرار می‌گیرد. این مسئله برای انتشارات هزاره ققنوس هم وجود دارد. باوجود اینکه در سامانه ثبت سفارش کاغذ اعلام وصول کردیم و گفتیم کتاب‌ها منتشر شده اند، اما هنوز برای شمارش کاغذ به انتشاراتی ما نیامده اند تا بتوانیم کاغذ جدیدی برای انتشار کتاب بگیریم.با توجه به صحبت های ناشران می توان گفت الان بزرگترین مسئله ای که در زمینه دریافت کاغذ وجود دارد، تاخیرهایی است که صورت می‌گیرد و مشکل نبود تناسب میان کاغذ دریافتی با نیاز ناشران برطرف شده است.