قیمت انواع کاغذ و مقوا در اول تیر ۱۴۰۱

امروز قیمت انواع کاغذ و مقوا در بازار نسبت به روز گذشته با تغییرات کمی همراه شد.

به گزارش بازار، قیمت انواع کاغذ و مقوا در اول تیر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:

 

محصول اندازه قیمت (ریال)
کاغذ A۴ کپی مکس ۸۰ ۹۲۰,۰۰۰
کاغذ A۴ کاپی تک ۸۰ ۸۷۰,۰۰۰
کاغذ A۴ سل پرینت ۸۰ ۵۶۳,۰۰۰
کاغذ A۴ دبل آ ۸۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
کاغذ پشت جسب دار ۵۱*۷۰ ۸۷,۰۰۰
کاغذ روزنامه کانادا ۱۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
کاغذ گلاسه براق نویا ۱۰۰*۷۰ ۴۷۰,۰۰۰
کاغذ گلاسه مات نویا ۱۰۰*۷۰ ۴۸۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۶۰۵,۰۰۰
کاغذ تحریر اندونزی ۵ کیلو گرمی ۷,۹۵۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۱۰۰*۷۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
کاغذ روزنامه ۷۰ ۲۳۵,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۵۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۵۰۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۳۰۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۴۵۰,۰۰۰
مقوای پشت طوسی ۲۳۰ هانسول ۹۰*۶۰ ۴۵۰,۰۰۰
کاغذ حرارتی ۴۵*۸۰ ۱۵۵,۰۰۰
کاغذ حرارتی ۵۰*۸۰ ۱۶۸,۰۰۰
کاغذ A۵ فابر کاستل ۸۰ ۳۶۰,۰۰۰
کاغذ کاربن لس (NCR) هایپرکپی ۵۵ ۹۹۰,۰۰۰
کاربن لس A۳ رز ۱,۹۵۰,۰۰۰
کاغذ کرافت پرشین ۱۰۰*۷۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰

 

 

۱