رونق تولید در کارخانه چوب و کاغذ مازندران

ساری- کارخانه چوب و کاغذ مازندران با تمام توان در حال تولید و فعالیت است و دود سفید از سوله‌های آن به هوا بر می‌خیزد.

به گزارش خبرنگار بازار، پس از سال‌ها رکورد تولید در چوب و کاغذ مازندران شکسته و روند نزولی و زیان دهی این کارخانه در سال جاری مثبت شد و در حال حاضر این کارخانه با تمام ظرفیت در حال تولید است.

قرار است با ورود کارخانه به تولید کاغذ تحریر بخشی از نیازهای کشور رفع شود.

این کارخانه در ماه گذشته ۱۲ هزار و ۳۰۰ تن کاغذ وارد بازار کشور کرده است.