رشد ۱۵ درصد شاخص ماشین آلات صنعتی کشور

معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به رشد ۵.۱ درصدی آمار تشکیل سرمایه در صنعت نسبت به سال گذشته، گفت: امسال در بخش ماشین آلات صنعتی نیز رشد ۱۵ درصدی داریم.

به گزارش بازار، علیرا شاه‌میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در زیرساخت‌های حقوقی، دستورالعمل‌ها و ضوابط و تامین زنجیره مالی، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند به توسعه کسب و کار کمک کند.

وی با اشاره به فضاسازی‌های منفی رسانه‌ای دشمنان اظهار کرد: در مقابل هر جریان مثبتی، جریان باطلی نیز وجود دارد. شاید در کشور ضعف‌های ساختاری وجود داشته و گاه شاخصه‌های اقتصادی ناامید کننده باشد، اما دولت سیزدهم در تراز نامه‌های بانکی با دستور مقام رهبری سیاست‌های خوبی تدوین کرده که افزایش نقدینگی لطمه‌ای به تولید وارد نکند.

شاه میرزایی حرکت نقدینگی به سمت تولید غیرمولد را زخمی بر پیکره اقتصاد دانست و افزود: هنر آن است که تزریق پول بر تولید غیرمولد آسیب نرساند، درحال حاضر این سیاست در دولت آغاز شده و بزودی تاثیر آن را در تولید شاهد خواهیم بود.

معاون تجارت و خدمات وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: وجود شرکت‌های دانش بنیان و خدمات کسب و کار هم نشان می‌دهد افرادی که در این زمینه شغل ایجاد می‌کنند، از فعالان اقتصادی و مربیان خوب این بخش هستند که از کسب و کار خود مراقبت می‌کنند، در دولت سیزدهم نیز برای این رویکرد دفتری ایجاد شده است.