درخواست راه اندازی مجدد کار گروه بحران کاغذ در وزارت صمت

نماینده مصرف‌کنندگان کاغذ تشکل‌های کشور با انتقاد از قیمت بالای کاغذ در بازار با وجود کاهش قیمت جهانی کاغذ گفت: از وزیر جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست داریم کارگروه بحران کاغذ را مجددا در معاونت بازرگانی این وزارتخانه راه‌اندازی کند.