حدود ۴ هزار هکتار زراعت چوب در مازندران اجرایی می شود

حدود ۴ هزار هکتار زراعت چوب در مازندران اجرایی می شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران بیان کرد: طبق برنامه ریزی انجام شده توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های جهش تولید مصوب شد که طی یک برنامه ۲ ساله در مازندران باید حدود ۴هزار هکتار زراعت چوب با کاشت حدود۶ میلیون اصله نهال انجام شود.
حسن خیریانپور در مراسم کاشت نهال در یک عرصه ۱۰۰ هکتاری در زاغمرز بهشهر گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده توسعه زراعت چوب به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های جهش تولید مصوب شد که طی یک برنامه ۲ ساله در مازندران باید حدود ۴هزار هکتار زراعت چوب با کاشت حدود ۶میلیون اصله نهال انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران در جهت اهمیت زراعت چوب اظهارکرد: برای تامین مواد اولیه حدود ۲۳۵ واحد سلولزی و نئوپان و صنایع چوب و کاغذ استان و صیانت از جنگل و جلوگیری از خروج ارز از کشور برای واردات چوب و همچنین محیط زیست و حفظ خاک و اشتغال و درآمدزایی مردم ضرورت ایجاب می کند که زراعت چوب در استان توسعه و اجرا شود.
وی افزود: با توجه به اقتصادی بودن این فعالیت، ستادی تشکیل دادیم و با ایجاد یک عزم همگانی در مدیران استانی و شهرستانی و تشکل های بخش خصوصی برنامه زراعت چوب را بصورت جدی پیگیری و اجرایی کردیم که امروز آغاز اجرای این برنامه مهم جهش تولید در استان مازندران است.