جریمه ۱۳۰ میلیاردی شرکت واردکننده کاغذ

مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از صدور حکم قطع سهمیه دولتی و جریمه ۱۳۰ میلیارد ریالی شرکت وارد کننده کاغذ خبر داد.

محمد علی اسفنانی در مصاحبه تلفنی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: با گزارش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان تهران، پرونده تخلف این شرکت وارد کننده کاغذ چاپ و تحریر به سبب گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه کاغذ به میزان ۶ میلیون ۶۷۸ هزار کیلوگرم به ما ارسال و در شعبه ۳۲ بدوی تعزیرات حکومتی تهران رسیدگی شد.
وی گفت: شعبه پس از رسیدگی و احراز تخلف، متهم را به پرداخت ۱۳۰ میلیاردو ۶۷۳ میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت و ممهور کردن پروانه به مهر تخلف اول محکوم کرد.
آقای اسفنانی افزود: شعبه تعزیرات همچنین شرکت یادشده را به اتهام عرضه خارج از شبکه کاغذ دولتی (با تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) باعنایت به عدم سابقه تعزیراتی به قطع سهمیه سه ماهه محکوم کرد.
وی گفت: شرکت موصوف بیش از ۶ میلیون کیلوگرم کاغذ وارداتی را با ارز ترجیحی ۴۲۰۰۰ ریالی وارد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالاتر از نرخ مصوب دولتی بفروش رسانده بود.