امیرآبادی: برخی فوتبالیست‌ها برای واردات گندم و نهاده‌های دامی ارز دولتی گرفته‌اند / به نام مجیدی برای ۹ شرکت ثبت تقاضای ارز دولتی صورت گرفته!

عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه برخی فوتبالیست‌ها برای واردات گندم و نهاده‌های دامی ارز دولتی گرفته‌اند، گفت: به نام فرهاد مجیدی برای ۹ شرکت ثبت تقاضای ارز دولتی صورت گرفته است.