اجرای ۹ برنامه محوری توسط سازمان جنگل ها در سال جهش تولید

ایلام- بازدار، معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، از اجرای ۹ برنامه توسط سازمان جنگل ها در سال جهش تولید خبر داد و گفت: زراعت چوب، جنگل کاری اقتصادی و توسعه کشت گیاهان دارویی از جمله این برنامه ها است.

عبدالرضا بازدار در گفت و گو با خبرنگار بازار اظهار کرد: در سال جهش تولید، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری برنامه های مختلفی در زمینه کشت گیاهان دارویی، اجرای طرح کاداستر، زراعت چوب و…طراحی کرده است.

وی با اشاره به اینکه برنامه های سازمان جنگل ها در سال جهش تولید در ۹ محور طراحی شده است، افزود: تعیین تکلیف مراتع کشور و توسعه کشت گیاهان دارویی در سطح ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشور با هدف تحقق اقتصاد مقاومتی از مهمترین برنامه در حال اجرا در کشور است.

معاون برنامه‌ریزی، توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری گفت: توسعه طرح های اقتصادی و جنگل کاری اقتصادی و توسعه زراعت چوب تا پایان سال در سطح ۳۰ هزار هکتار از اراضی کشور اجرا می شود.

بازدار با اشاره به نقش مهم استان ایلام در تحقق برنامه های سازمان جنگل ها، افزود: استان ایلام رتبه نخست جنگل کاری کشور را دارد.