کشت گندم و جو در ۶ هزار هکتار زمین‌های کشاورزی شاهرود انجام شد

حمیدآقابیکی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: سه هزار و ۳۶۰ هکتار از این سطح گندم و ۲ هزار و ۸۸۳ هکتار جو کاشته شد.

وی با بیان اینکه تاکنون ۶۵ درصد از سطح زیر کشت گندم شهرستان شاهرود به عنوان کشت قراردادی ثبت شد، ابراز کرد: برداشت ۱۷ هزار تن گندم و ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن جو از این سطح زیرکشت پیش‌بینی می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود اظهار کرد: ۴۰۵ تن بذرگواهی شده گندم شامل رقم‌های پیشگام و میهن بین کشاورزان توزیع شد.

آقابیکی با اشاره به اینکه ۵۰۱ هکتار از زمین‌های زیر کشت گندم در این شهرستان به سامانه‌های نوین آبیاری مجهز است، ادامه داد: ۱۷۰ هکتار از مزارع جو شهرستان شاهرود نیز از این سامانه‌ها استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه کاشت گندم در بیش از یکهزار هکتار از مزارع این شهرستان با استفاده از دستگاه خطی انجام شد، افزود: تاکنون یکهزار و ۳۴۳ تن کود اوره، ۳۸۵ تن کود فسفاته و ۱۲۸ تن کود پتاسه در سال زراعی جدید بین کشاورزان توزیع شد.

شهرستان شاهرود در شرق استان سمنان دارای ۳۰ هزار هکتار زمین کشاورزی است که از این میزان ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آن باغ می‌باشد.

به گزارش ایرنا، ۱۹۸ هزار هکتار از وسعت زمین‌های استان سمنان را اراضی کشاورزی تشکیل می‌دهد که از این وسعت ۵۴ هزار هکتار باغ، ۱۱۰ هزار هکتار زراعت و بقیه در مرحله آیش است و حدود ۴۵ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالند.