وزیر جهاد کشاورزی: مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری برنا، محمدعلی نیکبخت وزیر جهاد کشاورزی در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری درباره پیگیری پرداخت مطالبات گندم کاران، گفت: بنده به عنوان وزیر جهاد کشاورزی، متولی بخش کشاورزی و تولید هستم مسئولیت پیگیری را هم دارم و تاکنون در غالب جلسات دولت در هر فرصتی مطالبات گندم کاران را مطرح کردم و پیگیری‌های جدی را داشته ام.

نیکبخت افزود: در بودجه سال ۱۴۰۲ مجلس خرید هشت و نیم میلیون تن گندم را تصویب کرد یعنی زیر ۱۰۰ همت، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای خرید گندم در این سال و پیش بینی‌ها هم بر این بود که ۸.۵ میلیون تن گندم خریداری بشود، امروز این رقم خریداری به ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تن رسیدهاست، چیزی نزدیک به ۲ میلیون تن بیش از بودجه تصویب شده.

وی اضافه کرد: به هر حال دولت یک کار بزرگی انجام داد اگر همان ۸ و نیم میلیون تن یا کمتر بود بر اساس همان بودجه تصویبی پرداخت صددرصد انجام می‌گرفت، آن ۲ میلیون تن مازاد بر بودجه باید قانونا اصلاحیه به مجلس می‌داد و یک متمم قانون بودجه و اصلاحیه می‌گرفت برای ۱۰ میلیون و ۳۲۲ هزار تن که باید بودجه تامین می‌شد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: آقای رئیس جمهور با پیگیری‌های ما اعلام کرد به منظور سازمان برنامه و بودجه که مطالبات گندم کاران جزو دیون ممتازه کشور هست و با اولویت اول این را پرداخت کنید، ما هم داریم پیگیری می‌کنیم و آقای منظور هم قول داد تا پایان شهریور پرداخت می‌کنند.

نیکبخت ادامه داد: بنده متولی تولید و مسئول جمع آوری خرید گندم هستم، مسئول نگهداری گندم هستم و انبارداری می‌کنم بعد از تولید، لذا پیگیری جزو وظیفه بنده است و به عنوان یک عضو از دولت از همه کشاورزان عذرخواهی می‌کنم.

وی تاکید کرد: تاکنون بیش از ۱۱۰ همت پول پرداخت شده است بیش از آن چیزی که در بودجه دیده شده و باقی مانده هم تا پایان شهریور تامین شود، اقدام خواهد شد.