نرخ خرید تضمینی گندم ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین اعلام شد

به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «محمدعلی نیکبخت» در نشست شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، با تشریح روند قانونی بررسی و تعیین قیمت محصولات راهبردی کشاورزی افزود: نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۳_۱۴۰۲ پس از تصویب در شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌طور رسمی اعلام شد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح‌کرد: شورای قیمت‌گذاری با حضور همه اعضا و تبادل نظر در جلسات متعدد کارشناسی، قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی ۳_۱۴۰۲ تعیین و مصوب کرد.

نیکبخت با تصریح بر مصوبه شورا که نماینده کشاورزان هم از اعضای آن هستند، اعلام‌کرد: بر اساس خرد جمعی، کار کارشناسی و هماهنگی‌های انجام شده با دولت، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۳_۱۴۰۲ را ۱۷۵ هزار ریال تصویب و اعلام کرد.

به گزارش ایرنا، هرساله بنا بر قانون مجلس شورای اسلامی اختیار تعیین قیمت خرید محصولات اساسی کشاورزی به شورای قیمت‌گذاری، مرکب از ۱۱ عضو سپرده می‌شود که کشاورزان خبره، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده بانک مرکزی، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت جهادکشاورزی از جمله اعضای این شورا هستند.