قاچاقچیان چوب بر ریشه جنگل‌های استان چهارمحال و بختیاری تیشه می‌زنند

گروه استان‌ها – استان چهارمحال و بختیاری دارای جنگل‌های بسیاری است که در سال‌های اخیر دچار تخریب بدلیل قطع درختان و قاچاق چوب شده است، تخریبی که اکثرا به دلیل رفع نیاز مردم محلی است و باید برای آن چاره‌اندیشی شود.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد ، ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ از ﺟﻤ� ﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺛﺮوتﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺘﻘﺮار دارﻧﺪ، جنگل‌ها از ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘ� ﻔﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟ� ﻮﮔﯿﺮی از آبﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﺗﻐﺬﯾﻪ آبﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨﯽ، ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻫﻮا، ﺟ� ﻮﮔﯿﺮی از ﻓﺮﺳﺎﯾﺶ، ذﺧﯿﺮهﮔﺎه ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﮔﯿﺎﻫﯽ داروﯾﯽ و ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﯾﺴﺖ ﺟﺎﻧﻮران، اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه‌ای دارﻧﺪ.

بررسی‌ و آمار‌ها نشان می‌دهد فقط 7 درصد مساحت کل کشور را پوشش‌های جنگلی تشکیل می‌دهد و 93 درصد مابقی آن خشک و نیمه‌خشک و پوشش گیاهی آن‌ها نیز بسیار کم است، بنابراین هر یک درخت نیز اهمیت به‌سزایی دارد و تخریب و نابودی هر یک از این درختان و جنگل‌ها در مناطق مختلف می‌تواند معایب و مشکلات بسیاری را به وجود بیاورد.

تخریب گسترده جنگل‌های استان با قطع درختان و قاچاق چوب

جنگل‌های منطقه زاگرس که در یازده استان کشور گسترده هستند، دارای 6 میلیون هکتار مساحت هستند و 40 درصد جنگل‌های کشور را تشکیل می‌دهند.جنگل‌های بلوط که بخش زیادی از پوشش جنگلی کشور را تشکیل می‌دهند در سال‌های اخیر با اتفاق تلخ زوال و تخریب روبه‌رو شده‌اند. قطع درختان، آتش‌سوزی، خشکسالی و بی‌اهمیتی نسبت به نگهداشت صحیح درختان، از جمله مواردی هستند که باعث تخریب این جنگل‌های مهم شده است.

امروزه با شنیدن و دیدن اخبار متفاوت تخریب جنگل‌های بلوط به دلایل متفاوتی را می‌توان شاهد بود، ، قاچاق چوب زغال همواره یکی از دلایلی است که برای تخریب جنگل‌‌های زاگرس مطرح می‌‌شود، به گفته مسئولان و کارشناسان حوزه منابع طبیعی و جنگل، این موضوع فقط به‌خاطر رفع نیاز معیشتی صورت می‌گیرد.

رفع مشکلات اقتصادی و معیشت مردم محلی جنگل‌نشین موضوعی ساده است که می‌تواند به راحتی از تخریب جنگل‌های بلوط این استان جلوگیری کند. جلوگیری که هر چه زودتر باید اتفاق افتد وگرنه روز به روز از بین رفتن جنگل‌های این استان را به راحتی می‌توان مشاهده کرد.

خشکسالی و عامل انسانی دو دلیل مهم در از بین رفتن جنگل‌های بلوط لردگان

آیت حسنی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان، در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم، با اشاره به از بین رفتن بخشی از جنگل‌های بلوط شهرستان لردگان به دلیل تبدیل این درختان به زغال و قاچاق چوب، اظهار داشت: در خصوص تجاوز و تخریبی که در عرصه‌های ملی شهرستان لردگان صورت می‌گیرد دو دسته از عوامل دخیل هستند که سبب این امر می‌شوند.

وی در ادامه افزود: عوامل دخیل در این امر شامل عوامل طبیعی و عوامل غیر طبیعی است، عوامل طبیعی همانطور که مشخص است، خشکسالی‌هایی است که در چندسال اخیر وجود داشته و در تمامی زمینه‌ها علی‌الخصوص در بخش کشاورزی، منابع طبیعی و حوزه‌های مرتبط متاسفانه دخیل بوده است و جنگل‌های بلوط لردگان نیز از این منظر متضرر شده اند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان در ادامه با تاکید بر اینکه اثر خشکسالی‌های اخیر را علاوه بر پوشش گیاهی شهرستان لردگان می‌توان به کل زاگرس تعمیم داد که متاسفانه دچار خشکسالی شدند، تصریح کرد: گذشته از عوامل طبیعی، عوامل غیر طبیعی نیز در مسئله تخریب جنگل‌های بلوط دخیل بوده که عامل آن انسان است.

حسنی ادامه داد: انسان‌ها هرجایی که به طبیعت ورود پیدا کردند، متاسفانه آثار ناگواری از خود به‌جای گذاشته‌اند، چه در تخریب مراتع و چه در قطع درختان جنگل تاثیرگذار بودند، قطع درختان جنگل‌های بلوط لردگان توسط افراد ممکن است با انگیزه های مختلفی اعم از تامین سوخت، وضعیت نامطلوب معیشتی و از روی نیاز باشد.

قطع درختان بلوط اکثرا بدلیل رفع نیاز صورت می‌گیرد

وی با اشاره به اینکه اکثر افرادی که برای قطع درختان اقدام می‌کنند از روی نیاز خود است و افراد کمی بدلیل سودجویی این کار را انجام می‌دهند، گفت: لردگان و 70 درصد روستا‌های آن در میان جنگل واقع شده است، افراد این روستا‌ها قطعا نیاز به سوخت مناسب نیاز دارند و به همین جهت دست به قطع درختان می‌زنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان، گفت: عدم وجود شغل مناسب در شهرستان لردگان نیز می‌تواند از دلایل قطع درختان توسط افراد باشد که لازم است سایر دستگاه‌ها جهت تامین بستر مناسب و ایجاد فرصت‌های شغلی به کمک منابع طبیعی بیایند، منابع طبیعی دستگاه حاکمیتی است با امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی محدود که اگر سایر دستگاه‌هایی که متولی اشتغال و سوخت‌رسانی هستند کمک نکنند نمی‌توان همین وضعیت موجودی را که وجود دارد حفاظت نماییم.

حسنی در ادامه با اشاره بر اینکه اگر این منابع که بستر توسعه پایدار هستند به درستی حفظ نشود نمی‌توانیم آن را به آیندگان خود انتقال دهیم، بیان کرد: اقدامات مطلوبی در طول سال‌های اخیر به این منظور صورت گرفته است و باعث شده تخریب و تجاوز به جنگل های بلوط به شدت کاهش پیدا کند اما نیاز به اقدامات و کار بیشتری در این زمینه است و به نوعی نیاز یک نوع هم‌افزایی و ذهنیت مشترک بین دستگاه‌های مختلف احساس می‌شود.

وجود حدود 1 هزار همیار طبیعت

وی اضافه کرد: اقدامات موثری از جمله ایجاد گشت‌های اکیپی در سطح شهرستان به صورت شبانه‌روزی با همکاری نیروهای خدوم بسیج، سپاه و نیروی انتظامی که در کنار ما بودند و ساماندهی همیاران طبیعت که چیزی حدود 1000 نفر همیار طبیعت وجود دارد در قالب تیم‌های متعدد در سطح شهرستان صورت گرفته است.

حسنی بیان کرد: خوشبختانه شهرستان لردگان که از نظر حریق در سطح کشور بحرانی بوده است با کمک و همراهی مردم و همیاران طبیعت که همواره یک گام از ما جلوتر بوده‌اند، دو سالی است که آتش‌سوزی آنچنان شدیدی را نداشته است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری لردگان یاد آور شد: پارسل‌بندی عرصه‌های ملی و اختصاص هر پارسل به یک مامور و درکنار آن همیاران طبیعت و گشت‌زنی‌های مداوم در مناطق بحرانی که شناسایی شده بودند، از دیگر اقدامات هستند.