رشد تولید محصولات کشاورزی راهبردی با بهره‌وری بهینه منابع آب/خودکفایی گندم با وجود خشکسالی

به گزارش ایرنا از شبکه خبری آب ایران، در حالی‌که در سه سال گذشته، کشور با افزایش بی‌سابقه دمای هوا و کاهش بارندگی و به تبع آن کاهش منابع آبی روبه‌رو بود، براساس اخبار و آمار منتشر شده توسط وزارت جهاد کشاورزی شاهد حفظ میزان تولید محصولات راهبردی کشاورزی و حتی رشد تولید بوده‌ایم.

بنا بر این گزارش، سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دو سال از سه سال خشک اخیر بوده است که وزارت نیرو را بر آن داشت تا برنامه‌هایی را برای مدیریت بهینه منابع و مصارف آب به اجرا درآورده و این برنامه‌ها در قالب مدیریت یکپارچه حوضه‌های آبریز دنبال شود.

وزارت نیرو در تمرکز ویژه بر مدیریت منابع و مصارف آب کشور نه فقط در تأمین آب شرب توفیق داشته، بلکه در کشاورزی نیز با وجود کاهش منابع آّبی، با برنامه‌ریزی برای استفاده بهینه از آب‌های به‌هنگام و تنظیم شده و تحویل با برنامه آب به کشاورزان، کشور شاهد رشد تولید بخش کشاورزی و افزایش بهره‌وری بوده است.

مدیریت بهینه منابع و مصارف آب با همکاری مؤثر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو

در این زمینه، «عیسی بزرگ‌زاده» سخنگوی صنعت آب اظهار داشت: در دو سال اخیر، برنامه‌های منابع و مصارف حوضه‌های آبریز مختلف در شورای معاونان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: بدین ترتیب امکان بهره‌برداری بهینه و تولید بیشینه از منابع آب محدود در راستای تولید محصولات کشاورزیِ راهبردی بهتر از پیش فراهم شده است.

سخنگوی صنعت آب ایران بیان‌داشت: همچنین در فرآیند تدوین برنامه بهره‌برداری از منابع آبی موجود در مخازن سدها، به بهره‌گیری حداکثری از بارش‌های به‌هنگام توجه ویژه‌ای شده است.

بزرگ‌زاده با تاکید بر اینکه مدیریت بهینه منابع و مصارف آب با همکاری نزدیک و مؤثر دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو محقق می‌شود، خاطرنشان‌کرد: توصیه همیشگی ما این است که در میزان استفاده از سموم کشاورزی دقت شود تا از مصرف آبِ بیشتر به عنوان اقدام علاج‌بخشی و ترمیمی جلوگیری شود.