جزئیات مهم درباره پرداخت مطالبات گندمکاران

داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با محمد علی نیکبخت وزیر جهادکشاورزی دیدار و گفتگو کرد. مقرر شد صرفه جویی‌های ارزی با مدیریت تولید خوراک دامی در اولویت همکاری‌های مشترک دو دستگاه قرار گیرد.

در این دیدار که با حضور جمعی از معاونین دو دستگاه برگزار شد، وزیر جهاد کشاورزی ضمن اظهار رضایت از رویکرد حمایتی و تحول آفرین سازمان برنامه و بودجه در دوره جدید، نسبت به حل مسائل و برنامه‌ریزی‌های کارشناسی بوجود آمده ابراز امیدواری کرد.

منظور در جریان دیدار دوجانبه مذکور بر آمادگی سازمان متبوع خود برای تهیه طرحی مشترک با وزارت جهاد کشاورزی تاکید کرد که منجر به حذف واردات برخی از محصولات مانند کنجاله، سویا و نهاده‌های دامی و جایگزینی برخی خوراک‌های دامی کم آب بر و پر بازده شده و از خروج بی رویه ارز جلوگیری کند.

در ادامه  منظور به این نکته اشاره کرد که باید برنامه ریزی‌های مشترکی انجام شود تا از تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی جلوگیری شده و اسکان جمعیت در نقاطی با زمین‌های غیرمرغوب صورت بگیرد تا با برنامه ریزی‌های کارشناسی از زمین‌های کشاورزی صیانت شود.

در این جلسه وزیر جهاد کشاورزی با پراهمیت دانستن امنیت غذایی در تمامی کشورها بر لزوم طراحی و برنامه ریزی‌های مشترک بین دو دستگاه تاکید کرد و گفت: باید یک شورای عالی امنیت غذایی نیز تاسیس شود و در آن برنامه ریزی‌های لازم برای تامین انواع خوراک دامی و مواد غذایی مورد نیاز جمعیت کشور صورت بگیرد.

در جلسه مذکور همچنین تصریح شد سازمان برنامه و بودجه کشور اراده جدی دارد تا مطالبات گندمکاران  تا پایان مهرماه سال جاری پرداخت شود و در آینده با برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، امنیت غذایی در کشور بیش از پیش تضمین شده و مایحتاج روزانه مردم با قیمت مناسب تامین شود.

در این جلسه مقرر شد آقایان خاوازی قائم‌مقام و معاون برنامه ریزی جهاد و نیازی معاون فنی، امور زیربنایی و تولیدی سازمان برنامه و بودجه کشور، با برگزاری جلسات مشترک، مسائل فی مابین را هماهنگ و پیگیری کنند.