تولید کاغذ به ۸۰ هزار تن رسید

محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت اظهار داشت: در آغاز کار دولت سیزدهم اعلام کردیم هدف ما خودکفایی در تولید کاغذ تحریر است. شاید برخی نگران بودند که اجرایی کردن این هدف با سختی همراه و امکان آن دشوار باشد ولی این‌ وعده محقق شد.

وی بیان کرد: در آغاز فعالیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم، حدود ۵ هزار تن کاغذ در کشور تولید می شد اما اکنون به آستانه ۸۰ هزار تن رسیده است و تمام نیاز حوزه کاغذ تحریر و فرهنگی تامین می شود.