برگزاری نشست اتحادیه عرب در الجزایر بدون استفاده از کاغذ

وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد که نشست سران اتحادیه عرب برای اولین بار بدون استفاده از کاغذ برگزار می‌شود.

میدل ایست نیوز: وزارت خارجه الجزایر اعلام کرد که نشست سران اتحادیه عرب برای اولین بار بدون استفاده از کاغذ برگزار می‌شود.

«عقبه شابی»، مدیر روزآمدسازی فعالیت دیپلماتیک در وزارت خارجه الجزایر، به خبرگزاری الجزایر گفت که نشست سران اتحادیه عرب که در الجزایر برگزار می‌شود برای اولین بار نشستی بدون استفاده از کاغذ خواهد بود.

او گفت که ایده عدم استفاده از کاغذ پیش از این هم در نشست وزرای خارجه اتحادیه عرب در مصر اجرا شده بود و الجزایر هم آن را در سطح سران اجرا کرد.

شابی افزود که الجزایر پیشرفت بسیار خوبی در فناوری‌های دیجیتال و استفاده از فناوری‌های ارتباطی داشته و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری اولین کنفرانس سران اتحادیه عرب بدون کاغذ را دارد.

وی تأکید کرد که در نشست‌های سابق سران اتحادیه عرب یک تا یک و نیم تُن کاغذ در همه نشست‌ها استفاده شده بود.

این مقام وزارت خارجه الجزایر افزود که همه نشست‌های مقدماتی در همه سطوح بدون استفاده از کاغذ برگزار شد و هیچ مشکلی در نحوه خدمات پیش نیامد و نشست سران هم بدون کاغذ برگزار خواهد شد.