انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز داوری اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی تهران

انعقاد تفاهم نامه همکاری انجمن وارد کنندگان کاغذ، مقوا و فرآورده های سلولزی ایران با مرکز داوری اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی تهران

 

 

امروزه برای حل و فصل اختلافات درتوافقات وقراردادهای تجاری وحقوقی ، یکی ازراههای معمول، مراجعه به محاکم قضایی می باشد که متاسفانه مستلزم صرف وقت وهزینه زیاد وزمان طولانی می باشد.
لذا  انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا و فرآورده های سلولزی ایران ، برای برطرف کردن این نیاز وکاهش مشکلات اعضا وبا توجه به استقبال قوه محترم قضائیه از ظرفیت داوری در دعاوی تجاری ونیز وجود بسترهای قانونی لازم جهت پشتیبانی از آرای صادره ، نسبت به انعقاد تفاهم نامه همکاری با مرکز داوری اتاق بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی تهران ،جهت ارجاع  موارددعاوی واختلافات احتمالی اعضای انجمن وسایر واردکنندگان وبازرگانان و فعالان اقتصادی دراین حوزه اقدام نمود.
براین مبنا کلیه اعضا،همکاران وواردکنندگان ودست اندرکاران حوزه کاغذ ومقوا و فرآورده های سلولزی می توانند درصورت بروز اختلاف احتمالی درتوافقات و قراردادهای تجاری  خود”حتی بدون وجود توافق اولیه  وقبلی فیماین ،درمورد انجام داوری ”  برای تسریع درحل اختلاف خود، به مرکز داوری اتاق  بازرگانی ،صنایع،معادن وکشاورزی تهران  مراجعه نمایند تا با استفاده از داوران مجرب ومتخصص و رعایت کلیه  فرآیندها و رویه های حقوقی وقانونی مصوب مراجع قضائی کشور در سریعترین  زمان وصرف هزینه کمتر، جهت حل مشکل ورفع اختلافات  آنها اقدام گردد.
لازم به تذکر است  براساس این تفاهم نامه کلیه اعضا وسایرواردکنندگان وفعالان اقتصادی حوزه کاغذ ،مقوا و فرآورده های سلولزی  می توانند ازاین پس، درقراردادهای منعقده  آتی خود دربند حل اختلاف نسبت به تعیین “مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران ” بعنوان داورجهت ارجاع و حل و فصل اختلافات با طرفین داخلی وخارجی اقدام نمایند یا اینکه در قراردادهای فعلی خود توافق بر داوری را به صورت قرارداد جداگانه‌ای تنظیم واضافه کنند تا بتوانند در زمان بروز اختلاف احتمالی ، جهت ارجاع  وطرح دعوی  درمرکز داوری اتاق بازرگانی تهران  اقدام و درکوتاهترین زمان  وهزینه کمتر نسبت به محاکم قضایی مشکل خودرا پیگیری نمایند..
طبق این تفاهم نامه اعضای محترم انجمن میتوانند جهت ارتقای  دانش حقوقی خود از خدمات آموزشی مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران  با تخفیفات ویژه ای بهره مند شوند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشترازروال انجام کار واستفاده از خدمات مرکز داوری اتاق میتوانند با دفتر انجمن تماس بگیرند.