اعلام قیمت خرید تضمینی گندم تا پایان هفته

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «کاظم خاوازی» در دهمین نمایشگاه تخصصی نهاده‌های کشاورزی در پاسخ به این سوال که قیمت گندم چه زمانی مشخص می‌شود، اظهار داشت: خبرهای خوبی برای کشاورزان در این بخش داریم.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی افزود: تا پایان هفته تصمیم گیری نهایی انجام و وزارت جهاد کشاورزی قیمت گندم را اعلام می‌کند.

وی تصریح کرد: آنچه در بخش کشاورزی برای ما مهم است ارتقای بهره وری بخش کشاورزی است که موجب افزایش درآمد پایدار کشاوران ما شود.

خاوازی ادامه داد: بنابراین هر محصولی که از استانداردهای لازم برخوردار باشد در اولویت مصرف ما در بخش کشاورزی قرار می گیرد.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره سموم و کودهای شیمیایی مصرفی درکشور گفت: از تولید داخل به شکل ویژه حمایت می کنیم زیرا اولویت ما است.

وی گفت: البته از واردکنندگانی که سموم و کودهای با کیفیت وارد می کنند که هم ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را افزایش می دهند و هم سلامت مردم را تضمین می کنند نیز حمایت می کنیم.

خاوازی درباره رسیدن به دانش روز در بخش کشاورزی اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه ها و ارتباطی که بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ما با بخش های خصوصی متنوع دنیا وجود دارد پل موثری برای واردکردن تکنولوژی در این بخش است.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: آنچه در بخش کشاورزی برای ما مهم است ارتقای بهره وری بخش کشاورزی است که موجب افزایش درآمد پایدار کشاوران ما شود.

وی اظهارداشت: بنابراین هر محصولی که از استانداردهای لازم برخوردار باشد در اولویت مصرف ما در بخش کشاورزی قرار می گیرد.

خاوازی درباره سموم و کودهای شیمیایی مصرفی درکشور گفت: از تولید داخل به شکل ویژه حمایت می کنیم زیرا اولویت ما است.

وی افزود: البته از واردکنندگانی که سموم و کودهای با کیفیت وارد می کنند که هم ارتقای بهره وری در بخش کشاورزی را افزایش می دهند و هم سلامت مردم را تضمین می کنند نیز حمایت می کنیم.

قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی درباره رسیدن به دانش روز در بخش کشاورزی اظهارداشت: برگزاری نمایشگاه ها و ارتباطی که بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ما با بخش های خصوصی متنوع دنیا وجود دارد پل موثری برای واردکردن تکنولوژی در این بخش است.