اختصاصی| نزدیک به ۲ هزار تن کشفیات کاغذ احتکار شده داشته‌ایم

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: نزدیک به ۲ هزار تن کشفیات کاغذ احتکار شده داشته‌ایم که در اختیار ناشران قرار می‌گیرد.

به گزارش ۳۶۱ درجه ایران، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازدید روز گذشته از سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در خصوص قیمت کاغذ گفت: در این مبحث دو موضوع را دنبال می‌کنیم؛ یکی بحث کوتاه مدت که تخصیص ارز بود و حل شد و دیگری کار میان مدت و هدف بلندمدت که ما تلاش می‌کنیم به خودکفایی در صنعت تولید کاغذ برسیم.

وی با بیان اینکه نیاز کاغذ در حوزه نشر به صورت سالانه حداکثر ۲۸۰ هزار تن است اظهار کرد: مجموعه‌هایی که در حال فعال شدن و تکمیل ظرفیت و حل مسائل مالی شأن هستیم بیش از ۳۵۰ هزار تن می‌توانند تولید داشته باشند و این موضوع یک برآورد دقیق است که با مطالعه و بررسی به آن رسیده‌ایم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: کارگروهی در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و این روزها در کنار وزیر سمت و معاونین مرتبط این دو وزارت خانه برای تولید کاغذ در حال کار هستند.

وی درباره میزان کشف کاغذهای احتکار شده و توزیع و تخصیص آنها به ناشران گفت: نزدیک به ۲ هزار تن کشفیات کاغذ احتکار شده داشته‌ایم که در حال تحویل است و به محض اینکه کار انتقال انجام شود، کاغذها در اختیار ناشران قرار می‌گیرد.

اسماعیلی در پایان گفت: البته بحث تقسیم کاغذ به ناشران بر عهده معاونت فرهنگی است، که بر اساس سوابق و اولویت‌ها انجام می‌شود و من چندان در جریان جزئیات آن نیستم.