۱۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان اردبیل خریداری شد

نادر تقی زاده روز شنبه در مصاحبه با خبرنگار ایرنا با تشریح آخرین وضعیت تولید و برداشت گندم از مزارع استان اظهار کرد: امسال کشاورزان استان اردبیل حدود ۵۵ هزار و ۴۰۰ هکتار گندم آبی و ۲۲۹ هزار هکتار گندم دیم کشت کرده اند.

وی افزود: کشاورزان استان باتوجه شرایط ایده آل در زمان کشت گندم بخصوص شرایط اقلیمی مناسب موجب جذب به هنگام نهاده های زراعی از جمله کود ازته ،فسفانه و پتاسه تخصیصی در سال ۱۴۰۱ به مقدار۹۲ هزار تن، ۱۸ هزار تن و چهار هزار تن به ترتیب جذب کردند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل پیش بینی تولید در مرحله اولیه را بالای ۵۰۰ هزار تن ذکر کرد و گفت: کاهش نزولات آسمانی و عدم توزیع نامناسب و پراکنش بارندگی موجب ایجاد تنش و خشکسالی در شهرهای شمالی استان بخصوص در مناطق بیله سوار ،پارس آباد،گرمی و مشگین شهر شد.

وی ادامه داد: در اثر این شرایط در بیله سوار حدود ۷۰ هزار هکتار، پارس آباد سه هزار و ۵۰۰ هکتار ، گرمی ۶۵ هزار هکتار و مشگین شهر حدود ۱۵ هزار هکتار عدم برداشت مزارع کشت شده به علت خسارت و تنش خشکسالی رخ داد و موجب کاهش گندم پیش بینی شده در اوایل سال زراعی به ۲۶۷هزار تن در استان شد.

تقی زاده یادآور شد: عملیات برداشت گندم استان از ۱۳ خرداد ماه از بیله سوار شروع شده و با توجه به شرایط مناسب مزارع آبی در این شهرها تا به این تاریخ حدود ۱۲۰ هزار تن گندم استحصال شده است و به توجه شرایط بسیار مناسب در مناطق سرد سیری انتظار می رود این مقدار پیش بینی در ادامه برداشت گندم محقق شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: مناطق سرد سیری استان با داشتن مزارع سرسبز و با کشت ارقام مناسب آبی و دیم و در شرایط ایده آلی هستند و عملیات برداشت از شمال استان تا جنوب استان تا مرداد ماه ادامه خواهد یافت.

وی ادامه داد: تمامی گندم های خریداری شده توسط اداره کل غله و بازرگانی دولتی استان با مباشرت سازمان تعاون روستایی استان در ۴۲ مرکز خرید و انبارهای مکانیزه و سیلو توسط کشاورزان تحویل داده می شود.