آغاز طرح تفکیک کاغذ در مدارس منطقه یک شهرداری یزد

مدیر منطقه یک شهرداری یزد: طرح آموزشی و اجرایی تفکیک کاغذ از مدارس، در تمامی مدارس منطقه یک شهرداری آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، رسولی اظهار کرد: طرح آموزشی و اجرایی تفکیک کاغذ در مدارس به همت شهرداری منطقه یک و با همکاری مدیران و معلمان مدارس سطح منطقه در حال اجرا است.آغاز طرح تفکیک کاغذ در مدارس منطقه یک شهرداری یزد

مدیر منطقه یک شهرداری یزد افزود: در این طرح علاوه بر تشریح اهمیت کاغذ و چگونگی تهیه آن، نحوه جداسازی کاغذ از سایر زباله‌ها برای دانش آموزان تبیین می‌شود.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح باعث توسعه و تقویت فعالیت گروهی و کاهش سرانه مصرف کاغذ می‌شود.

رسولی هدف از اجرای این طرح را حفظ منابع زیست محیطی، کمک به کاهش زباله و ارتقای سطح دانش و آگاهی دانش اموزان بیان کرد. ​​​​​​​