ارسال نخستین محموله صادراتی کاغذ فلوتینگ به عراق

مدیرعامل چوب و کاغذ مازندران از ارسال نخستین محموله صادراتی کاغذ فلوتینگ به میزان 25000 تن به کشور عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری موج مازندران، امید نیک نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت: با ارسال این میزان کاغذ به کشور عراق 12 میلیون یورو ارز آوری صورت خواهد گرفت.

وی ادامه داد: امیدوار هستیم این میزان صادرات افزایش یافته و زمینه ارز آوری بیشتر را برای کشور فراهم کند.

مدیرعامل چوب وکاغذ مازندران تولید کاغذ موردنیاز آموزش و پرورش را نیز از اهم اقدامات مهم در شرکت دانست و گفت: عقد قرارداد جدید با آموزش و پرورش در خصوص تأمین کاغذ کتب درسی به زودی انجام می شود.