گرانی کاغذ، عناوین نشر را کاهش داد/ افزایش ۷۳ درصدی قیمت کتاب

آمارهای نشر در بهمن‌ماه سال جاری در قیاس با بازه زمانی مشابه در سال گذشته حکایت از تأثیر افزایش قیمت کاغذ بر عناوین منتشره و شمارگان نشر دارد‌.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ بر اساس آمارهای نشر مؤسسه خانه کتاب،‌ در بهمن ماه سال جاری 9 هزار و 662 عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد شش هزار و 920 عنوان تالیفی و 2 هزار و 742 عنوان ترجمه هستند. شمار کتاب‌های منتشر شده در بهمن سال جاری در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته 35 درصد کاهش داشته است.

افزایش 73 درصدی قیمت کتاب در بهمن

شمار کتاب‌های چاپ اول 5 هزار و 707 عنوان و شمار تجدید چاپی‌ها 3 هزار و 955 عنوان بوده است. میانگین شمارگان کتاب در بهمن ماه نیز به 955 عنوان رسیده است و میانگین قیمت کتاب نیز به 90 هزار و 600 تومان رسیبده است که در مقایسه با قیمت کتاب در بازه زمانی مشابه در سال گذشته 73 درصد افزایش قیمت داشته است.

در میان رده‌های دیویی نشر حوزه کودک و نوجوان با هزار و 902 عنوان کتاب در صدر قرار دارد و پس از آن ادبیات با هزار و 680 عنوان کتاب قرار دارد. علوم اجتماعی با 1164 و کمک درسی با 1124 عنوان در رده‌های بعدی قرار دارند.

در حوزه کودک و نوجوان هزار و 902 عنوان کتاب منتشر شده است که در مقایسه با بازه زمانی مشابه در سال گذشته 23 درصد کاهش داشته است،‌ از میان کتاب‌های منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان در بهمن ماه،‌ هزار و 333 عنوان تالیف و 569 عنوان ترجمه بوده است. شمار کتاب‌های چاپ اول در این حوزه باز هم کمتر از تجدید چاپی‌هاست‌، در حالی که 777 عنوان کتاب چاپ اول منتشر شده هزار و 125 عنوان تجدید چاپ هستند.

افزایش 50 درصدی قیمت کتاب کودک و نوجوان

شمارگان کتاب کودک و نوجوان تقریبا دو برابر کتاب‌های عمومی و هزار و 802 نسخه است،‌ همچنین میانگین قیمت کتاب در این حوزه نیز 47 هزار تومان است که در مقایسه با بهمن سال گذشته 50 درصد افزایش داشته است.

افزایش 58 درصدی قیمت کتاب‌های ادبیات

اما در حوزه ادبیات 1680 عنوان کتاب منتشر شده است که از این تعداد هزار و 130 عنوان تالیف و 550 عنوان ترجمه است،‌ هزار و 121 عنوان چاپ اول و 559 عنوان ترجمه است،‌ شمارگان کتاب در حوزه ادبیات به 698 عنوان کتاب رسیده است که به نسبت بهمن سال گذشته حدود 110 نسخه کاهش داشته است،‌ میانگین قیمت کتاب‌های این حوزه هم 93 هزار تومان است که به نسبت بازه زمانی مشابه در سال گذشته 58 درصد افزایش داشته است.