واردات ۱۷.۵ میلیون تن کالای اساسی در ۹ ماه سال ۹۹

سخنگوی گمرک گفت: امسال در ۹ ماهه گذشته ۱۷ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۴۰ تن کالای اساسی به ارزش هشت میلیارد و ۷۶۳ میلیون و ۳۵۹ هزار و ۲۱۸ دلار از گمرکات کشور ترخیص شد.

به گزارش روز شنبه ایرنا از گمرک، سید روح اله لطیفی افزود: بیش از ۲۵ میلیون تن کالا در ۹ ماهه امسال وارد کشور شده که ۷۰ درصد آن از ۲۵ گروه کالاهای اساسی بوده که به وزن ۱۷ و نیم میلیون تن رسیده است.
وی افزود: پنج کالای ذرت، جو، دانه های روغنی، روغن خام و مایع و کنجاله سویا که با ارز دولتی وارد شده، ۱۲ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۳۲۵ تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۴۵ میلیون و ۴۰۹ هزار و ۴۴۰ دلار را به خود اختصاص داده است، که بیش از ۴۹ درصد کل واردات کشور و ۷۰.۵ درصد واردات کالاهای اساسی را از لحاظ وزنی در بر می گیرد.
لطیفی در زمینه میزان واردات این پنج قلم خاطرنشان کرد: ذرت با هفت میلیون و ۲۴۹ هزار و ۳۰۶ تن به ارزش یک میلیارد و ۷۷۹ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۷۶ دلار، نخستین کالای سوبسید دار کشور از لحاظ ارزش و هم از لحاظ وزنی بود و در همه گروه های کالایی در این مدت نخستین کالای وارداتی کشور است.
به گفته وی، پس از ذرت، در بین کالاهای اساسی، دانه های روغنی با یک میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۸۶ تن و به ارزش ۹۴۹ میلیون و ۷۵۶ هزار و ۴۳۹ دلار ، روغن های نیمه جامد، خام و مایع با ۷۵۶ هزار و ۱۲۱ تن به ارزش ۶۲۷میلیون و ۸۶۹ هزار و ۷۳۳ دلار، کنجاله سویا با یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۸۰۷ تن به ارزش ۴۶۱ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۳۱۰ دلار و جو با یک میلیون و ۳۴۰ هزار و ۵۰۵ تن به ارزش ۳۲۶ میلیون و ۸۳۱ هزار و ۲۸۲ دلار به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.
سخنگوی گمرک در رابطه با سایر کالاهای اساسی گفت: دارو ، تجهیزات و ملزومات پزشکی با یک میلیارد و ۲۳۱ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۴۴ دلار، برنج با ۷۰۷ میلیون و ۸۷۲ هزار و ۱۸۱ دلار، گندم با ۶۹۶ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۱۸۶ دلار، شکر خام با ۳۵۷ میلیون و ۲۳۴ هزار و ۱۳۵ دلار، ماشین آلات تولید کننده کالای اساسی با ۳۲۷ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۴۷ دلار، چای خشک با ۲۲۱ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۸۲ دلار، لاستیک سنگین با ۲۰۶ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۵۴ دلار، خمیرکاغذ با ۱۴۴ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۸۲۱ دلار قرار دارند.
به گفته وی، کاغذچاپ و تحریر با ۱۴۲ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۸۶۹ دلار، کودهای شیمیایی با ۱۲۳میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۷۸ دلار، حبوبات با ۱۱۱ میلیون و ۳۶۹ هزار و ۴۰۰ دلار، گوشت قرمز سرد سنگین با ۱۰۴ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۶۷۰ دلار، سموم تکنیکال شیمیایی با ۵۸ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۸۵۳ دلار، داروهای دامی ضروری با ۴۷ میلیون و ۲۵ هزار و ۲۶۸ دلار، کره بسته بندی با ۳۸ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۴۴۶ دلار، گوشت قرمز سبک گرم با ۲۸ میلیون و ۶۱۱ هزار ۳۱۱ دلار، کاغذ روزنامه با سه میلیون و ۷۹۹ هزار و ۶۴۰ دلار و گوشت مرغ با ۲۰۳ هزار و ۴۰۸ دلار به ترتیب بقیه گروه کالاهای اساسی کشور در این مدت بودند که به کشور وارد و از گمرکات ترخیص شدند.
لطیفی افزود: واردات کالای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی دو درصد کاهش داشته که با واردات بیش از دو میلیون و ۱۳۶ هزار و ۱۷۵ تنی کالای اساسی در آذرماه، نزدیک به دویست هزار تن نسبت به معدل ماهانه و نسبت به ماه آبان حدود ۴۵۰ هزار تن، کالای اساسی بیشتردراین ماه ترخیص شده است.
به گزارش ایرنا، بررسی ها در ۹ ماهه امسال نشان می دهد که ۱۱۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۲ میلیارد دلار بین ایران و کشورهای مختلف مبادله شد که سهم صادرات ۵۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتن به ارزش ۲۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و واردات به لحاظ وزنی ۲۵ میلیون تن و از نظر ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بود .