واردات کاغذ کم شد

بررسی جریان واردات کاغذ در سال جاری نشان می دهد که در اغلب موارد با کاهش همراه بوده است.

به گزارش ایسنا، مروری بر وضعیت واردات در ۹ ماهه اول امسال حاکی از آن است که در مورد کاغذ های وارداتی حدود ۱۸۹.۵ هزار تن خمیر کاغذ با ارزشی بیش از ۱۴۴.۲ میلیون دلار وارد شده است.
این در حالی است که در سال گذشته ۱۷۰.۸ هزار تن خمیر کاغذ به ارزشی بیش از ۱۶۱.۴ میلیون دلار وارد شده بود که در مجموع نشان می دهد از لحاظ وزنی رشد ۱۱ درصدی و ارزش حدود ۱۱ درصد کم شده است.
وضعیت واردات کاغذ روزنامه  
اما در مورد کاغذ روزنامه کاهش قابل توجهی در واردات آن اتفاق افتاده است؛ به طوری که در ۹ ماهه امسال ۵.۴ هزار تن کاغذ روزنامه با ارزشی بیش از ۳.۷ میلیون دلار وارد شده در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۳۶.۴ هزار تن به ارزش ۲۹.۱ میلیون دلار وارد شده بود.
بر این اساس واردات کاغذ روزنامه تا حدود ۸۰ درصد در سال جاری کاهش داشته است.
کاهش واردات کاغذ چاپ و تحریر
در مورد کاغذ چاپ و تحریر نیز آمار تجارت تا پایان آذرماه امسال نشان می دهد که ۱۵۳.۴ هزار تن از این نوع کاغذ به ارزش ۱۴۲.۶ میلیون دلار وارد شده است.
در مدت مشابه سال قبل ۲۵۳.۴ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر با ارزش ۲۵۵.۱ میلیون دلار وارد شده بود.
بر این اساس، واردات کاغذ چاپ و تحریر نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش دارد.
کاغذ از جمله کالاهای دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که به تدریج ارز ترجیحی آن حذف شده است.