میزان تولید گازهای گلخانه ای چین بیش از همه کشورهای توسعه یافته است

زیست آنلاین: گزارش جدیدی ادعا کرده است که چین بیش از کل کشورهای توسعه یافته گاز گلخانه ای منتشر می کند.

به گزارش زیست آنلاین، تحقیقات گروه رودیم نشان می دهد چین در سال 2019، 27 درصد از گازهای گلخانه ای جهان را منتشر کرده است.

طبق این تحقیقات، ایالات متحده با 11 درصد دومین منتشر کننده بزرگ است و هند با 6.6 درصد انتشار در جایگاه سوم قرار دارد.

دانشمندان هشدار می دهند که بدون توافق بین ایالات متحده و چین جلوگیری از تغییرات خطرناک آب و هوایی دشوار خواهد بود.

گزارش گروه رودیم که در ایالات متحده مستقر هستند افزود: میزان تولید گازهای گلخانه ای در چین طی سه دهه گذشته بیش از سه برابر شده است.

غول آسیایی، بیشترین جمعیت جهان را دارد، بنابراین سرانه انتشار هر نفر هنوز هم بسیار کمتر از ایالات متحده است، اما تحقیقات نشان می دهد که این میزان انتشار نیز افزایش یافته است و طی دو دهه سه برابر شده است

چین قول داده است که حداکثر تا سال 2060 انتشار خود را به صفر برساند و حداکثر میزان آن تا قبل از سال 2030 اتفاق بیفتد.

شی جین پینگ، رئیس جمهور چین، در نشست آب و هوایی که ماه گذشته توسط جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده برگزار شد، بار دیگربر تعهد این کشور تاکید کرد.

وی گفت: این تصمیم مهم استراتژیک بر اساس احساس مسئولیت ما در جهت ایجاد جامعه ای با آینده مشترک برای بشر و نیاز خود به تأمین توسعه پایدار اتخاذ شده است.

با این حال، چین به شدت به زغال سنگ متکی است.

این کشور در حال حاضر دارای 1058 نیروگاه زغال سنگ است، بیش از نیمی از ظرفیت جهان

طبق توافق پاریس که در سال 2015 منعقد شد، 197 کشور متعهد شدند که گرمایش کره زمین را زیر 2 درجه سانتیگراد محدود کنند. با این حال، دنیا با تحقق این تعهد فاصله زیادی دارد.

بررسی ها نشان می دهد عملکرد چین در راستای تفاوق پاریس بسیار ناکارآمد است و در راستای نگه داشتن افزایش دمای زمین زیر 2 درجه سانتیگراد نمی باشد.

منبع: bbc