قرار بود صادرکننده کاغذ باشیم!

مدیر انتشارات دارلکتب اسلامیه گفت: ما مواد اولیه تولید کاغذ را در کشورمان داریم اما هنوز واردکننده هستیم. در حالی که بنا بود ۳۰ سال پیش به خودکفایی رسیده و صادرکننده کاغذ باشیم.

مرتضی احمد آخوندی مدیر انتشارات دارالکتب الاسلامیه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت بازار کاغذ و یارانه آن گفت: اگر بشود دولت یارانه‌ای برای کاغذ نشر قائل شود، خوب است چون خرید کاغذ به‌خاطر گرانی و وضع موجود، بسیار سخت شده است. در همین‌حال و روز شمارگان کتاب‌ها هم به‌شدت پایین آمده است.

وی افزود: نکته مهم این است که نظارتی در کار باشد تا یارانه کاغذ صرف کار نشر شود؛ نظارتی دقیق و قوی چون صنعت نشر واقعا دارد از این‌شرایط صدمه می‌بیند. در حال حاضر اگر هم بخواهند کارخانه تولید داخلی کاغذ راه بیاندازند،‌ با توجه به قیمت جهانی کاغذ، بهای کاغذ بالاست. در نتیجه باز هم به یارانه و سوبسید نیاز است. به این‌مساله هم توجه داشته باشیم که در خیلی از کشورها، کارخانه‌ها کاغذ را به‌صورت خام و خمیرشده می‌فروشند.

این‌ناشر در ادامه گفت: یک‌سوال مهم هم وجود دارد و این است که ما که مواد اولیه کاغذ را در کشورمان داریم، چرا کارخانه‌های تولید کاغذ را راه‌اندازی نمی‌کنیم؟ ما نیشکر داریم و می‌توانیم از آن برای تولید کاغذ استفاده کنیم. البته قرار بود این‌مساله ۳۰ سال پیش انجام شود و ما صادرکننده کاغذ باشیم اما این‌خواسته برآورده نشد.

مجتبی شاه‌مرادی مدیر انتشارات آرما هم در همین‌باره به خبرنگار مهر گفت:‌ در وضعیت فعلی باید به تولید کاغذ در داخل کشور تکیه کرد. چون وابستگی ما به خارج در همه ابعاد آسیب می‌زند. سال‌ها حرف خودکفایی در تولید کاغذ وجود داشت اما در نهایت این‌خواسته به ثمر نرسید و ای کاش در سال‌های اخیر آن را پیگیری می‌کردند.

وی افزود: بازنگری جدی در نحوه تولید کاغذ هم مساله مهم دیگری است که در شرایط فعلی باید به آن توجه کرد. در حال حاضر، کاغذ خیلی رانتی توزیع می‌شود. و طبیعی است. چون هرجا سوبسید بدهی، سروکله کسانی که اهل سوءاستفاده هستند، پیدا می‌شود.