غفلت دولت از صادرات کاغذ بسته‌بندی/ می‌توانیم رقیب ترکیه شویم

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ گفت: اگرچه نیاز کشور به کاغذ بسته‌بندی ۸۰۰ هزار تن است اما ۱.۴ میلیون تن تولید داریم با این حال هیچ حمایتی از صادرات نمی‌شود.

نویسنده: سمیه رسولی

ابوالفضل روغنی در مورد وضعیت تولید کاغذ تحریر اظهار کرد: در حوزه کاغذ تحریر نیاز کشور ۳۸۰ هزار تن است اما در بهترین حالت به دلیل ضعف در تولید داخل، ۱۵۰ هزار تن در داخل تولید می‌شود از این رو در این بخش نیاز به واردات داریم.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا با بیان اینکه دولت‌های گذشته بیشتر طرفدار واردات بوده‌اند، افزود: به دلیل عدم حمایت از تولید داخل و دادن امتیاز به واردات همچون اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از تولید، بازده سودهی این بخش پایین است، از این رو حجم سرمایه گذاری در حوزه تولید کاغذ تحریر عدد قابل توجهی نیست.

وی ادامه داد: در بازار کاغذ تحریر تقاضا بالا و عرضه کم است بنابراین طبیعتاً قیمت‌ها در این بازار بالا می‌رود.

ظرفیت صادرات ۸۰۰ هزار تنی کاغذ بسته‌بندی نادیده گرفته شده است

روغنی در خصوص وضعیت تولید کاغذ بسته‌بندی نیز گفت: تقریباً یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن، کاغذ بسته بندی تولید می‌کنیم، در حالی که نیاز کشور ۸۰۰ هزار تن است؛ یعنی دو برابر نیاز کشور کاغذ بسته بندی تولید می‌کنیم، بنابراین نیاز داریم که در این بخش با حمایت دولت، صادرات را تقویت کنیم.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا افزود: ورود تکنولوژی‌های روز دنیا و سرمایه گذاری‌های بزرگ در این بخش موجب شده که شرایط خوبی برای تولید داشته باشیم. اگر دولت حمایت کند قطعاً بازارسازی های خوبی در منطقه صورت می‌گیرد و از این محل می‌توان ارزآوری مناسبی انجام داد.

وی ادامه داد: در ۶ ماه اول امسال ۳۸ هزار تن کاغذ بسته بندی صادر شده است که اصلاً رقم خوبی نیست و صرف نمی‌کند؛ وقتی ۸۰۰ هزار تن مازاد نیاز داخل تولید داریم باید برای آن برنامه‌ریزی صادراتی صورت گیرد.

روغنی گفت: در بخش کاغذ کارتن هم ۸۵ هزار تن صادرات داشته‌ایم که رقم قابل توجهی نیست. کاغذ و کارتن با هم باید صادر شوند تا ارزش افزوده خوبی ایجاد کنند.

رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوا اظهار کرد: مهم‌ترین مشکل در بخش تولید کاغذ بسته بندی مربوط به واردات مواد اولیه مثل آخال است که در این زمینه سازمان محیط زیست شرایط سخت‌گیرانه ای دارد.

می‌توانیم رقیب ترکیه در منطقه شویم

وی یادآور شد: از سویی دیگر نیز علی رغم اینکه می‌توانیم صادرات خوبی داشته باشیم، هر چند وقت یک بار از صادرات جلوگیری می‌کنند و بازارهایی که با زحمت به دست آورده‌ایم را از دست می‌دهیم.

روغنی تصریح کرد: کیفیت تولید کاغذ بسته بندی خوب است و جزو کشورهای صاحب مزیت در منطقه هستیم و می‌توانیم در رقابت با ترکیه وارد منطقه شویم؛ منتهی دولت باید حمایت کند تا امکان صادرات وسیع فراهم شود.