طرح جهش تولید در دیمزارهای لرستان ۷۴ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار ایرنا، سید عماد شاهرخی روز یکشنبه در جلسه وبیناری طرح جهش تولید در دیمزارها اظهار کرد: تغذیه به صورت محلول پاشی هم در سطح ۷۵ هکتار از اراضی طرح جهش تولید در دیمزارها و مبارزه با علف‌های هرز باریک‌برگ و پهن برگ گندم و جو نیز در سطح ۶ هزار و ۹۰ هکتار و ۲ هزار و ۵۰۵ هکتار هم کودپاشی سرک در اراضی انجام شده است.

وی با اشاره به جذب ادوات در طرح جهش تولید در دیمزارها افزود: در مرحله اول از ۹۳ دستگاه تعداد ۹۱ دستگاه با اعتباری بالغ بر ۱۳۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جذب و برای ۲ دستگاه دیگر هم تشکیل پرونده انجام شده و منتظر واریز وجه هستیم و برای مرحله دوم هم ۶۳ دستگاه با اعتبار ۹۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: امسال در طرح جهش تولید همچنین ۵۶ هزار لیتر بذر مال معادل ۶۲ درصد از بذرمالی که سهمیه استان بوده توزیع شده است.

شاهرخی با بیان اینکه در ۱۱ شهرستان کلاس آموزشی در خصوص شرایط کشت با توجه به تغییر اقلیم برگزار شده است، تاکید کرد: ۲ پایگاه نوآوری در ۲ منطقه سردسیر و گرمسیر مطابق دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی اجرا علاوه بر این مزارع تحلیلی، ترویجی و آموزشی هم در شهرستان‌ها ایجاد و برای هر شهرستان یک دستگاه سم پاشی فرغونی ۱۰۰ بیاری برای کانون کوبی زنگ زدگی گندم و مبارزه با آفات عمومی خریداری شده است.

وی با اشاره به مشاهده ریزش سن مادر در استان یادآور شد: با توجه به افزایش سه درجه ای دما سیکل زندگی آفات جلو آمده است و شبکه‌های مراقبت در پایش و رصد هستند و در صورتی که به مرز نرم مبارزه برسد مبارزه شیمیایی انجام می‌شود.

۶۹ شبکه مراقبت با ۴۰۸ عضو کار رصد و پایش از اراضی را در استان لرستان انجام می‌دهند.

بیش از ۸۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی در لرستان وجود دارد که سالانه ۲ و نیم تا سه میلیون تن محصول از آنها برداشت می شود.