تقویت زیربنای تولید داخل، راه برون‌رفت از بحران کاغذ است

عابدینی در گفتگو با مهر؛
تقویت زیربنای تولید داخل، راه برون‌رفت از بحران کاغذ است

مدیر انتشارات سفیر اردهال معتقد است تقویت زیربنایی تولید داخل، اولین راه برون‌رفت کاغذ از وضعیت بحرانی است و پس از آن باید تا زمان رسیدن به وضعیت ایده‌آل یارانه دولتی هم وجود داشته باشد.

سید حسین عابدینی مدیر انتشارات سفیر اردهال در گفتگو با خبرنگار مهر،‌ درباره مساله کاغذ نشر گفت: متاسفانه در دهه‌های گذشته هیچ‌توجهی به تولید داخلی کاغذ نشده است. در حال حاضر اگر این‌اتفاق بیافتد و کاغذ داخلی تولید شود،‌ خیلی مهم است. یعنی کاغذ داخل فقط باید تولید شود و مساله کیفیش در اولویت اول قرار ندارد. در حال حاضر شما به‌عنوان یک‌ناشر اگر دنبال کاغذ پارس باشید، در بازار پیدایش نمی‌کنید.

وی افزود: کاغذی که در داخل تولید شده باشد، در این‌روزها فقط ۱۰ تا ۱۵ درصد کار نشر را تغذیه می‌کند. بالاخره پس از این‌همه‌سال باید اتفاقی بیافتد و کاغذ تقویت شود. نمی‌شود پس از ۴۰ سال هنوز به کاغذ خارجی وابسته باشیم. اگر کاغذ در حجم بالا در بازار وجود داشته باشد بدون در نظر گرفتن کیفیتش، مطمئنا درگیر شرایطی مثل شرایط امروز نخواهیم بود. پس اولین‌پیشنهاد برای برون‌رفت کاغذ از شرایطی بحرانی، تقویت زیربنایی تولید داخل است.

این‌مدیر نشر در ادامه گفت: یارانه‌ای که دولت در دوسه‌سال اخیر برای کاغذ در نظر گرفت، خیلی به بازار کاغذ و طبعا بازار کتاب کمک کرد. اختصاص این‌یارانه هنوز هم باید ادامه پیدا کند. چون در حکم مُسکّن است و فعلا باید وجود داشته باشد تا ناشران بتوانند ادامه حیات بدهند. اگر این‌یارانه هم برداشته شود، واقعا نمی‌شود به کار کتاب و نشر اشتغال داشت.