تغییر نرخ خرید تضمینی گندم به فاجعه کشاورزی منجر می شود؟

جلال محمودزاده، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: علی رغم وعده‌های مکرر دولت مبنی بر امروز و فردا کردن اعلام نرخ خرید تضمینی گندم و تاخیر بیش از ۱۲۰ روز در اجرای قانون انتظار می‌رود که نرخ خرید تضمینی گندم در روزهای آتی توسط وزیر جهاد ابلاغ رسمی شود.

به گفته او، با توجه به آنکه کشاورزان در مرحله داشت به منظور تامین کود، سم و مبارزه با علف‌های هرز و سن غلات باید از نرخ اطلاع داشته باشند، از این رو ضروری است که در ابتدای هفته آینده نرخ اعلام شود. درغیر این صورت کشاورزان نمی‌توانند هزینه‌ای در این مرحله داشته باشند.

محمودزاده ادامه داد: استمرار تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم بر کاهش تولید و خودکفایی تاثیر بسزایی دارد چرا که کشاورزان از آینده اعلام نرخ بی اطلاع است.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی درباره اینکه آیا تغییر یا کاهش قیمت خرید تضمینی گندم صحت دارد، افزود: کاهش قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید فاجعه است و بعید به نظر می‌رسد که این امر اتفاق بیفتد چرا که قیمت خرید تضمینی هرکیلو گندم برای سال آینده در ابتدا توسط گروه کارشناسی ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود که دولت به دلیل کمبود منابع مالی این نرخ را نپذیرفت و در نهایت قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد.

او با بیان اینکه تغییر قیمت ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومانی خرید تضمینی گندم مصداق بارز قانون شکنی است، گفت: براساس رای اکثریت شورا، نرخ خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان مصوب شد، لذا در صورت کاهش قیمت، کمیسیون تخصصی مجلس از بعد نظارتی برخورد جدی خواهد داشت.