۲ میلیون هکتار از مزارع کشور زیرکشت گندم رفت

سهراب سهرابی روز یکشنبه در جلسه ستاد زراعت آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای تولید حدود ۱۴ میلیون تن گندم در کشور برنامه‌ریزی شده، افزود: برای کشت سال زراعی جاری بیش از ۴۵۰ هزار تن بذر اصلاح شده لیبل دار گندم تهیه و تدارک دیده شده و عملیات بوجاری و ضدعفونی بذرها در حال انجام است.

وی اضافه کرد: تاکنون بیش از ۲۱۰ هزار تن بذر گندم میان کشاورزان توزیع شده و میزان توزیع بذرها بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال گذشته است.

وی بیان کرد: توزیع کودهای شیمیایی که از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تدارک دیده شده در استان‌های کشور در حال توزیع است.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی تغذیه متعادل مصرف کودهای شیمیایی، کنترل آفات و بیماریها، توسعه کشت‌های مکانیزه، توسعه روش‌های نوین آبیاری، آموزش کشاورزان و کارشناسان، ارزیابی کیفیت گندم تولیدی و آزمون خاک را از مهم‌ترین پروژه‌ها در حوزه تولید گندم برشمرد.

وی در عین حال به گندمکاران توصیه کرد: برای تولید بهتر ضمن استفاده از بذر گواهی شده و استاندارد، اصول فنی مربوط به تاریخ کشت، تراکم بوته، عمق کاشت و مصرف متعادل کودهای شیمیایی را رعایت کنند و از ارقام جدید گندم و از خطی کارهای مجهز به کودکار استفاده کنند.

سهرابی خواستار رعایت تناوب در کشت محصول گندم در مزارع شد و اضافه کرد: کشاورزان گندمکار در مزارع دیم، تناوب کشت حبوبات و گندم و در مزارع آبی، تناوب کشت کلزا و گندم را برای افزایش بهره‌وری خاک و تولید محصول بیشتر رعایت کنند.

او با اشاره به اینکه آذربایجان‌غربی ظرفیت های بالقوه خوبی برای کشت دارد، ادامه داد: در کل کشور یک میلیون هکتار مبارزه با آفات انجام شده که سهم این استان هزار و ۱۰۰ هکتار است.

وی با تاکید بر تقویت کشت مکانیزه محصولات و استفاده از فناوری‌های نوین گفت: کشت مزارع روی پشته توسط کارشناسان توصیه می شود.

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: متوسط عملکرد کشت آبی گندم در مصر بیش از هشت تن در هکتار است که علت این موضوع کشت روی پشته، تناوب خوب، مصرف کودهای دامی بود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: میزان سهمیه کود استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۱ هزار تن بود که ۶۹ هزار تن جذب و توزیع شد اظهار کرد: در سال ۱۴۰۱ هم سهیمه استان ۱۱۵ هزار و ۵۷۶ تن بود که ۸۲ هزار تن آن جذب و توزیع شد.

محمود مظلومی با اشاره به اینکه کل سهمیه کودی استان اعم از ازت، فسفات و پتاس ۱۱۸ هزار و ۵۲۵ تن بود گفت: ۶۳ هزار تن آن توزیع و ۶۴ درصد سهمیه تخصیصی جذب شده‌است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به فعالیت ۳۲ نفر در این شرکت ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا آبانماه همان سال پنج هزار تن کود فله در استان تخصیص و توزیع شد که در آبان امسال این میزان به ۲۵ هزار تن رسیده‌است.

مظلومی ادامه داد: این شرکت در زمینه تغذیه گیاهی هم با مجریان طرح جهش تولید در دیم زارها دارد و سعی می شود تا سبد کودی مورد نیاز کشاورزان همواره در دسترس آنان باشد.

وی با بیان اینکه ۱۰۴ عاملیت فعال در ۲۰ شهرستان در راستای توزیع کود در استان فعال است اظهار کرد: ۷۳ نفر از کارگزارن بخش خصوصی و بقیه از تعاونی های تولیدی، روستایی و باغداران هستند و ۶ انبار با ۱۷ هزار تن ظرفیت انبارسازی در اختیار شرکت است که توان ذخیره سازی ۱۵ درصد از سهمیه استان در سال فراهم است.