۲۵ هزار میلیارد ریال از طلب گندمکاران استان کرمانشاه پرداخت شد

«علی شاهی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: تسویه طلب کشاورزان طبق یک برنامه کشوری و براساس ثبت سامانه ای صورت می گیرد و دست استان ها نیست.

وی همچنین بیان داشت: طبق قول آقای رییس جمهور، طلب کشاورزان گندمکار کشور تا پایان مرداد ماه همه تسویه خواهد شد.

شاهی رتبه کرمانشاه را از نظر تولید گندم تا به امروز چهارم کشور اعلام کرد و گفت: این در حالی است گندم برخی از مناطق سردسیر استان مانند سنقر کلیایی تا هفته اول شهریورماه ادامه دارد.

سرپرست اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه میزان خرید گندم تضمینی از سوی مراکز را ۷۸۳ هزار تن اعلام کرد و گفت: این مقدار نسبت به مشابه سال گذشته که حدود ۵۰۰ هزار تن بود؛ نزدیک به ۴۸ درصد رشد نشان می دهد.

شاهی همچنین در پایان خرید تضمینی این مقدار گندم در استان کرمانشاه را در ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه عنوان کرد.

به گزارش ایرنا، قیمت پایه هر کیلوگرم گندم ۱۱۵ هزار ریال است که به ازای هر کیلوگرم ۱۵ هزار ریال کمک هزینه برداشت، کود و حمل و نقل ۲۰ هزار ریال در راستای تشویق کشاورزان به تحویل گندم پرداخت می‌شود.

بیش از ۹۵۰ هزار هکتار زمین کشاورزی در استان کرمانشاه وجود دارد که سالانه چهار میلیون و ۵۷۵ هزار و ۸۱۴ تن انواع محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلات و آبزیان در استان تولید می‌شود.

از مجموع جمعیت استان حدود ۱۲۵ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی مشغول به فعالیت هستند.

استان کرمانشاه ۲ میلیون نفر جمعیت ساکن در ۱۴ شهرستان، ۳۱ بخش، ۳۲ شهر، ۸۶ دهستان و ۲ هزار و ۵۹۵ آبادی دارد و ۲.۴ درصد جمعیت کشور در این استان سکونت می‌کنند که از این تعداد ۷۵ درصد در نقاط شهری و ۲۵ درصد در نقاط روستایی زندگی می‌کنند.