یکهزار و ۲۰۰ هکتار کشت قراردادی در خراسان‌شمالی ثبت شد

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان تعاون روستایی خراسان شمالی، جلیل رمضانی روز دوشنبه اظهار کرد: برابر با ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تعاون روستایی به عنوان مجری کشت قراردادی گندم و کلزا نسبت به عقد قرارداد کشت با کشاورزان و تولید کنندگان در استان اقدام کرده است.

وی افزود: امسال ادارات تعاون روستایی متولی کشت قراردادی هستند و کشاورزان می توانند از طریق ادارات این سازمان نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کنند.

مدیر تعاون روستایی خراسان شمالی خاطرنشان کرد:‌ کشاورزان می توانند برای انعقاد قرارداد به ادارات تعاون روستایی شهرستان ها و یا شرکت های تحت پوشش مراجعه نمایند و یا از طریق نرم افزار جامع کشت قراردادی به آدرس اینترنتی https://farm.mcinext.com/auth/onboarding و انتخاب گزینه سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان مجری طرح اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، سالانه حدود ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان شمالی زیر کشت غلات می رود که بیشترین آن مربوط به گندم است.

کشاورزان خراسان شمالی در سال زراعی گذشته ۱۳۳ هزار تن گندم از سطح حدود ۱۴۳ هزار و ۶۴۰ هکتار گندمزار محصول برداشت کرده بودند که از این سطح ۴۸ هزار و ۹۱۵ هکتار اراضی آبی و ۹۴ هزار و ۷۲۵ هکتار مربوط به اراضی دیم است.

سطح اراضی کشاورزی و بایر خراسان شمالی ۴۰۰ هزار هکتار است، کل اراضی استان ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار هکتار است که اکنون ۱۳ درصد از این سطح به بخش کشاورزی اختصاص دارد و ۸۷ درصد نیز اراضی غیرکشاورزی است.

پیش بینی می شود که هزار هکتار دانه روغنی کلزا در سال زراعی جدید در سطح مزارع این خطه کشت شود، در این صورت حدود ۴۰ درصد سطح کشت این محصول افزایش می یابد.

کشاورزان خراسان شمالی در سال زراعی جاری ۶۶۰ هکتار از کشتزارهای خود را به دانه روغنی کلزا اختصاص داده بودند که بیش از ۶۰۰ تن محصول برداشت شد.

سهم بخش کشاورزی استان ۱.۱ درصد از تولیدناخالص بخش کشاورزی کشور است که مهمترین بخش تولیدی استان بخش کشاورزی است.

حدود ۸۲ هزار بهره بردار بخش کشاورزی در این استان مشغول به فعالیت هستند، این استان بیشترین درصد شاغل در بخش کشاورزی را دارد.