کمبود کود چالشی مهم در خودکفایی کشاورزان / نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است

علیقلی ایمانی اعلام کرد:  براساس آمارهای جدید، کشت گندم در مساحتی به مجموع ۲ میلیون و ۷۶۵ هزار هکتار انجام شده است، که از این مقدار ۴۶۵ هزار هکتار به کشت گندم آبی اختصاص دارد و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار دیمی می‌باشد.

وی اظهار : کشت در مناطق سردسیر به اتمام رسیده است و در مناطق معتدل اکنون آغاز شده و تا پایان دی ادامه خواهد داشت.

علیقلی ایمانی افزود : اگرچه کود تنها عامل مهم در خودکفایی گندم است، ، اما به صورت بسته کامل به دست کشاورزان نمی رسند که آن ها انتظار دارند به عنوان عامل اثر گذار ، انواع کود به میزان کافی در اختیارشان قرار بگیرد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به گلایه مندی کشاورزان در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم گفت: علی رغم آنکه نرخ خرید تضمینی گندم در جلسه ۲۲ شهریور مصوب شود، اما هنوز اعلام نشده که این امر منجر به سردرگمی کشاورزان شده است، درحالی که براساس قانون نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا اول شهریور باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.

او بهترین تناوب برای کشت گندم را کلزا اعلام کرد و گفت: با توجه به اثر پذیری تناوب کشت گندم و کلزا در بحث مبارزه با علف های هرز و بیماری این ۲ کشت لازم و ملزوم یکدیگر هستند که متاسفانه تنها تاخیر در اعلام نرخ، کشاورزان را در نوع کشت محصول دچار تردید کرده است.