پرونده کامل مطالبات گندمگاران به بانک های عامل ایلام ارسال شده است

علی رضایی” روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: این رقم ما به تفاوت مطالبات مربوط به نرخ گذاری های جدید برای دانه روغنی کلزا و گندم است.

وی افزود: مابه التفاوت مانده مطالبات گندم کاران با نرخ امسال به ازای هر کیلوگرم ۱۵۰ هزار ریال، ۱۱ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال است که پرونده پرداخت این مطالبات به طور کامل به بانک های عامل ارسال شد.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ادامه داد: ۱۰۰ درصد مطالبات گندم کاران استان با نرخ هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار ریال، معادل ۳۷ هزار و ۹۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان گندم کار استان واریز شد.

رضایی در مورد پرداخت مطالبات کلزاکاران هم توضیح داد: ۱۰۰ درصد مطالبات کشاورزان کلزاکار با نرخ پارسال به ازای هر کیلوگرم یک ۲۳۰ هزار ریال پرداخت و یک هزار و ۲۳۰ میلیارد ریال به حساب کشاورزان واریز شد.

وی یادآور شد: مابه التفاوت مانده مطالبات دانه روغنی کلزا به نرخ امسال برای هر کیلوگرم ۳۰۰ هزار ریال مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال است که پرونده های پرداخت این بخش نیز به بانک های عامل ارسال شده است.

سرپرست شرکت غله و خدمات بازرگانی استان ایلام ادامه داد: پیگیری پرداخت کامل مابه التفاوت مانده مطالبات کشاورزان استان ایلام مورد تاکید استاندار و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی است.

وی تاکید کرد: تمام مطالبات کشاورزان در صورت تامین نقدینگی پرداخت خواهد شد و رایزنی برای پرداخت بهای گندم و کلزای کشاورزان استان ایلام ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، سال زراعی جاری ۱۴۰۱ – ۱۴۰۲ (اول مهر هرسال تا پایان شهریور سال بعد) مقدار ۳۲۴ هزار تن گندم و حدود ۶ هزار تن کلزا از کشاورزان خریداری شد.

استان ایلام دارای ۳۴۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی دیم و آبی است.