واحدهای تولیدی در تصمیم گیری های بخش صنعت دخیل باشند

گرگان- کر، مدیر عامل شرکت آلتین شیمی گفت: شرکت های تولیدی و صنعتی باید در تصمیم گیری ها دخیل باشند.

تاج قلی کر در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار کرد: باید در تصمیم گیری های بخش تولید و صنعت، صنایع و واحد های تولیدی دخیل باشند تا اثر مثبت در این بخش نمایان شود.

مدیر عامل شرکت آلتین شیمی افزود: شهرک های صنعتی که در سالیان قبل واگذار شده اند نیاز به ترمیم و نگه دارند، اما هزینه های این بخش بسیار گزاف است و تامین مخارج آن برای واحد های تولیدی دشوار است.

کر با بیان این موضوع که باید برای نگه داری و ترمیم زیرساخت شهرک های صنعتی درآمد مناسب ایجاد کرد، یادآورشد: با فروش آب و گرفتن شارژ می توان درآمد برای شرکت های خدماتی ایجاد کرد اما بازم هم کفاف هزینه را نمی دهد.

وی بیان کرد: متاسفانه شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی را سازمان های دولتی به رسمیت نمی شناسند و در صورت مطالبه از آنها می گویند نماینده عالی دولت باید پیگیری کند.

مدیر عامل شرکت آلتین شیمی با بیان این موضوع که اگر تصمیمی برای شهرک های صنعتی گرفته می شود باید واحدهای تولیدی و صنایع نیز در آن حضورداشته باشند، خاطرنشان کرد: حضور واحدهای تولیدی در تصمیم گیری ها اثر مثبتی خواهد داشت همچنین سبب افزایش بازدهی خواهد شد.

به گفته وی، در تابستان امسال با اطلاع رسانی به واحد های تولیدی و صنایع مدیریت مناسبی در مصرف برق صورت گرفت به طوری که از ظرفیت تولید واحدها کاسته نشد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: باید ابهامات در بخش واگذاری اراضی صنعتی رفع شود تا رونق مجدد به شهرک های صنعتی بازگردد.