هزینه کالاهای صادراتی ۱۲۰ درصد افزایش یافته است

نایب رئیس اتاق ایران گفت: هزینه کالاهای صادراتی به صورت نقطه به نقطه از آبان سال گذشته تا امسال ۱۲۰ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام سلطانی گفت: علیرغم اینکه بیش از ۲۰۰ سال از انقلاب صنعتی در دنیا می گذرد، تفکر توسعه اقتصاد معیشتی به سمت اقتصاد بر تولید تغییر کرده است؛ این در حالیست که ما همچنان در اقتصاد معیشتی باقی مانده ایم.

وی با اشاره به کمبود آب در استان کرمان و دو سوم کشور گفت: بعد از ۱۰۰ سال از استخراج و تولید نفت به جایی رسیده ایم که می دانیم اقتصاد نفتی، اقتصادی زیانده بوده و میزان بدهی از دارایی تجاوز کرده است چرا که فکر می کردیم به دلیل دارا بودن منابع نفتی می توانیم نفت و گاز و انرژی را ارزان توزیع کنیم.

سلطانی با بیان اینکه با توسعه صادرات کمتر متحمل ضربه می شدیم، بیان کرد: صادرات نقطه قانونی استراتژی است.

وی افزود: براساس آمار هزینه کالاهای صادراتی به صورت نقطه به نقطه از آبان سال گذشته تا امسال ۱۲۰ درصد افزایش یافته، هزینه حمل و نقل حداقل سه برابر شده و هزینه نقل و انتقالات پول نیز افزایش یافته است.

سلطانی افزود: روزی این کشور می تواند سربلند باشد و در میان کشورهای دیگر خود را نشان دهد و این پله ها را در رشد اقتصادی مجدد احیا کرده و به بالا صعود کند.