مصرف میلیاردی کاغذ توسط کارتخوان‌ها !

مصرف کاغذ توسط دستگاه‌های کارتخوان به اعدادی عجیب و میلیاردی رسیده است.

به گزارش تصویر اقتصاد به نقل از نورنیوز، سیدکاظم دهقان، مدیرعامل شرکت شاپرک، از افزایش مصرف و چاپ کاغذ رسید پرداخت در دستگاه‌های کارتخوان خبر داد و عنوان کرد:سالانه بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان صرف این رسیدها می‌شود.

سالانه حدود ۴۰ میلیارد تراکنش در شبکه پرداخت انجام می‌شود که با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد ابزارهای پذیرش را کارتخوان‌های فروشگاهی تشکیل می‌دهند، میزان قابل توجهی از چاپ و ارائه رسید کاغذی برای این بخش است.