سه هزار و ۵۰۰ هکتار از گندم‌زارهای بمپور زیر پوشش کشت قراردادی قرار گرفت

«محمداکرم هودیانی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه با اجرای طرح کشت قراردادی گندم تکلیف کشاورزان از همان ابتدا مشخص می‌شود، اظهار کرد: با اجرای این طرح، گندمکاران شهرستان با اطمینان خاطر بیشتری فرآیندکاری خود را دنبال می‌کنند که همین موضوع در نهایت موجب ارتقای کمی و کیفی سطح تولید این محصول راهبردی در مزارع سیستان و بلوچستان می‌شود.

وی با بیان اینکه اجرای طرح کشت قراردادی به دلیل تاثیر مثبتی که در زمینه ارتقای سطح کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی ایفا می‌کند، عامل مهمی در پایداری امنیت غذایی نیز به شمار می‌آید، افزود: امسال با افزایش ۱۵ درصدی تمامی سطوح گندم کشت شده این شهرستان زیر پوشش کشت قراردادی قرار گرفت.

مدیر جهادکشاورزی بمپور گفت: به منظور حمایت از کشاورزان از ابتدای فصل کشت بیش‌از ۶۰۰ تن بذر و بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ تن انواع کودشیمیایی تأمین و در اختیار کشاورزان شهرستان بمپور قرار گرفته است.

وی ارقام قالب گندم کشت شده در شهرستان بمپور را سیروان، سیوند، مهرگان و افق عنوان کرد و افزود: در این کشت دغدغه هزینه تولید و فروش محصول را از کشاورز می‌گیرد و به او این اطمینان را می‌دهد دولت در زیان تولید با او شریک است و سود حاصل را هم برای خود کشاورز می‌خواهد.