دعوت از وارد کنندگان برای تامین کاغذ

معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد با صدور اطلاعیه‌ای از واردکنندگان کاغذ برای تامین 15 هزار تن کاغذ تحریر و پنج هزار تن کاغذ بالک دعوت به عمل آورد.

گروه فرهنگ و هنر یکتاپرس، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از واردکنندگان کاغذ برای تامین 15 هزار تن کاغذ تحریر و پنج هزار تن کاغذ بالک دعوت به عمل آورد.

روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات ایران اعلام کرد، معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر تأمین کاغذ مورد نیاز نشر کتاب در سال 1400، به دلیل تأخیر بوجود آمده در تخصیص ارز و اتمام مهلت پروفرم‏‌های ارائه شده از سوی شرکت‏‌های واردکننده و باعنایت به تصویب مجدد تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کاغذ، این معاونت در نظر دارد 15 هزار تن کاغذ تحریر و 5 هزار تن کاغذ بالکی حوزه نشر را تأمین کند؛ لذا مجدداً از شرکت‌های معتبر واردکننده داخلی براساس سوابق واردات و با لحاظ قیمت و کیفیت کاغذ دعوت به ‏عمل می‌آورد:

شرکت‏‌های متقاضی واردکننده کاغذ می ‏توانند درخواست خود را به همراه پروفرم واردات کاغذ و سوابق حقوقی (شامل: اساسنامه، آخرین آگهی تغییرات مربوط به هیأت مدیره و صاحبان امضاء مجاز، نشانی شرکت)، گردش مالی دو سال اخیر و سوابق تجربی شرکت در پاکت سربسته ممهور به مهر شرکت حداکثر تا پایان روز دوشنبه مورخ 1400/09/22 به دبیرخانه کارگروه کاغذ معاونت امور فرهنگی واقع در میدان بهارستان ـ خیابان کمال الملک ـ ساختمان اصلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ طبقه سوم ـ اتاق 323 تحویل دهند. به درخواست‏‌هایی که پس از تاریخ مذکور ارایه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شایان ذکر است براساس بخشنامه‏‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به موجب قوانین و مقررات مربوطه، شرکت منتخب کارگروه مکلف است علاوه بر تضامین لازم همزمان با معرفی به بانک مرکزی جهت اخذ تسهیلات ارزی، 30 درصد از معادل تسهیلات ارزی (مطابق شاخص‎‏های بانک مرکزی) را بابت تضمین عدم انجام تعهدات در موارد مشخص شده ارایه نماید. ضمناً رفع تعهد ارزی و آزادسازی وثایق واردکنندگان کاغذ منوط به تحویل کالا با قیمت مصوب سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان به شبکه توزیع کاغذ معاونت امور فرهنگی می‎باشد و در غیر این صورت شرکت واردکننده علاوه بر تضمین یاد شده مکلف به پرداخت مابه ‏التفاوت نرخ ارز ماخوذه (قیمت ترجیحی با قیمت آزاد ارز) است.