تولید ۳۰ هزار تن کاغذ کتاب های درسی در مازندران

ساری- نیک نژاد، مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران گفت: تا پایان سال جاری ۳۰ هزار تن کاغذ چاپ کتاب های درسی برای دانش آموزان در این کارخانه تولید می شود.

امید نیک نژاد در گفتگو با خبرنگار بازار با اشاره به عقد قرارداد با آموزش و پرورش برای تامین کاغذ کتاب های درسی دانش آموزان گفت: ۳۰ هزار تن کاغذ چاپ و تحریر برای کتاب های درسی تا پایان سال جاری در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد.

وی با اظهار این که با این میزان کاغذ ۷۰ درصد نیاز کشور در زمینه تامین کاغذ کتاب های درسی دانش آموزان در استان تولید می شود، افزود: کتاب هفت دانش آموز از ۱۰ نفر توسط صنایع چوب و کاغذ استان تولید می شود.

وی با بیان این که میزان تولید کاغذ چاپ و تحریر در سه سال قبل در کارخانه حدود هزار تن در سال بوده است، افزود: امسال با تامین مواد اولیه میزان تولید افزایش چشمگیری یافته است.

نیک نژاد یادآور شد: صنایع چوب و کاغذ تنها کارخانه تامین کاغذ چاپ و تحریر در کشور به شمار می رود و توانستیم در تولید یک کالای استراتژیک در کشور قدم در راه خودکفایی گذاریم.

مدیرعامل صنایع چوب و کاغذ مازندران با اشاره به این که کاغذ چاپ و تحریر تولید شده از نظر کیفی مطلوب و مرغوب است، افزود: تولید کاغذ در کارخانه مسائل واردات را ندارد و نیازی به واردات و خروج ارز از کشور نیست.