تولید گندم در آذربایجان‌ غربی، ۲۰ درصد افزایش یافته است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر ،خسرو شهبازی اظهار کرد: از این مقدار ۲۰ هزار تُن گندم بذری و ۴۶۰ هزار تُن نیز گندم ویژه تبدیل به آرد و مخصوص خبازی است.

وی با اشاره به اینکه در این چند روز که به دلیل گرما هوا ادارات تعطیل است اما تمامی مراکز خرید گندم برای تحویل گندم کشاورزان دایر است، افزود: امسال ۶۸ مرکز خرید گندم برای خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در استان دایر شده و ساعت کار خرید هم از هشت صبح تا هشت غروب است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال ۳۹۴ هزار هکتار از اراضی زراعی استان زیر کشت گندم قرار دارد، گفت: ۱۰۴ هزار هکتار از مزار استان به صورت آبی و بقیه به صورت دیم کشت شده است.

وی اضافه کرد: سال گذشته ۶۷۳ هزار تن گندم در استان تولید و ۴۵۰ هزار تن خریداری شد که امسال پیش بینی تولید ۸۲۵ هزار تن با ۵۴۵ هزار تن پیش بینی خرید است.

شهبازی ادامه داد: ارقام گندم کشت شده در گندمزارهای آذربایجان غربی شامل ارقام پیشگام، میهن، حیدری، حیران و زرینه و ارقام دیم شامل واران، صدرا، باران، هما، هشترود و آذر است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی یادآور شد: طبق بررسی‌های انجام شده و با توجه به وضعیت مزارع استانی پیش بینی می‌شود تولید گندم ۲۰ درصد در سال‌جاری افزایش داشته باشد.

به گفته وی، مبارزه با علف‌های هرز، طرح جهش تولید در گندم زارها و مبارزه با آفات و امراض از جمله اقداماتی است که در مسیر دستیابی به افزایش تولید و در ادامه آن امنیت غذایی انجام شده است.

شهبازی با اشاره به اینکه مبارزه با آفت سن گندم نیز در سطح ۱۹۹ هزار هکتار از اراضی گندم زار استان انجام شده است، افزود: ۱۲۰ هزار هکتار آن مبارزه با سن مادری بوده تا از این طریق بتوان میزان افت را در مزارع برای سال بعد تقلیل داد.