توسعه تجارت دانش بنیان به کمک شبکه فن بازار

رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه فن بازار ملی ایران از سال ۸۱ فعال شد، گفت: بر اساس اقدامات انجام شده در یک دهه اخیر توسعه این شبکه آغاز شد.

به گزارش بازار، مهدی صفاری نیا در نشست مشترک مدیران و کارگزاران فن بازارهای کشور که با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری در محل خانه نوآوری و فناوری ایران واقع در نمایشگاه بین المللی برگزار شد، گفت: فن بازار دو بار در سال را به برگزاری نشست با فن بازارهای استانی اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه فن بازارها با بدنه دولتی و خصوصی در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: فن بازار از سال ۸۱ شروع به فعالیت کرده که ایده آن به معاونت علمی ارائه شد. در نقشه جامع علمی کشور این شبکه به عنوان یکی از حلقه‌های توسعه تجارت مورد تاکید قرار گرفته است.

صفاری نیا خاطر نشان کرد: بروکرهای فن بازارها نیز فعالیت‌های مربوط به تجاری سازی و توسعه بازار در بدنه دولتی در استان‌ها را دنبال می‌کنند.

رئیس پارک فناوری پردیس بیان اینکه توسعه این فن بازار با ابلاغ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت، ادامه داد: بر اساس این اقدام در یک دهه اخیر توسعه این شبکه آغاز شد، به گونه‌ای که اکنون در همه استان‌های کشور دفاتر فن بازار استانی راه اندازی شده است.

وی تاکید کرد: موضوع توسعه فناوری باید همه بخش‌ها را درگیر کند.