تنها ۳۰‌ درصد از کاغذ مورد نیاز در کشور تولید می‌شود

از چند هفته پیش تاکنون هر بند کاغذ ۱۵ درصد افزایش قیمت‌ داشته است. در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ A۴ از حدود ۶۰ هزار تومان در چند هفته گذشته به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.

رئیس اتحادیه کتاب، نوشت‌افزار و صحافی مشهد گفت: هم‌اکنون‌ بین ۷۰ تا ۷۵ درصد از کاغذ مورد نیاز کشور وارداتی است و تنها ۳۰‌ درصد آن داخل کشور تولید می شود.

سیدجواد سیدعباسیان در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص علل افزایش قیمت کاغذ در بازار اظهار ‌کرد: در حال حاضر به علت افزایش قیمت جهانی کاغذ و رشد نرخ آن از سوی برخی کارخانه‌ها قیمت کاغذ در بازار افزایش یافته است. در این میان بیشترین سهم افزایش قیمت مربوط به کارخانه‌هاست.

وی با اشاره به تاثیر نوسانات قیمت دلار بر نرخ کاغذ گفت: تا زمانی که دولت از تولیدکننده داخلی حمایت نکند و بازار داخلی وابسته به واردات باشد، قیمت کاغذ هم متاثر از قیمت دلار خواهد بود. اگر تولید داخل تقویت شده و افزایش یابد، تاثیر قیمت دلار بر بازار کاغذ نیز کاهش پیدا می‌کند.

رئیس اتحادیه کتاب، نوشت‌افزار و صحافی مشهد با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی قیمت هر بند کاغذ افزود: هم‌اکنون قیمت هر بند کاغذ ۷۰‌ گرمی ۷۰ درصد در بازار تهران ۷۰۰ هزار ‌تومان است. البته نوسان قیمت این محصول بین ۷۰۵ تا ۶۹۵ هزار ‌تومان است. اهمیت این نرخ زمانی مشخص می‌شود که بدانیم تنها حدود سه هفته پیش قیمت همین نوع کاغذ بین ۶۰۰ الی ۶۱۰ هزار تومان بود. از چند هفته پیش تاکنون هر بند کاغذ ۱۵ درصد افزایش قیمت‌ داشته است. در حال حاضر قیمت هر بند کاغذ A۴ از حدود ۶۰ هزار تومان در چند هفته گذشته به حدود ۷۰ هزار تومان رسیده است.

سید عباسیان عنوان کرد: سال ۹۹ نیز این ‌نوسان قیمت وجود داشت و در مدت مشابه سال گذشته قیمت هر بند کاغذ به حدود ۷۲۰ هزار تومان هم رسید اما در هفته‌های بعد از آن این نرخ به ‌۶۰۰ هزار تومان‌ کاهش پیدا کرد و نهایتا بین ۶۱۰ تا ۶۲۰ هزار تومان تثبیت شد. با شروع سال جدید این فراز و فرود قیمت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان‌ در جریان بود. این افزایش قیمت مشکلاتی برای فروشندگان و خریداران ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون در بازار کاغذ کمبودی وجود ندارد و انواع کاغذهای A۳، A۴ و A۵ موجود است.