بررسی میزان اُفت و ریزش گندم در کمباین ها

آنگونه که کارشناسان تخمین می زنند میزان تولید گندم در همدان سالانه ۵۴۰ هزار تن است که اگر یک درصد ریزش را در این وسایل و ادوات کشاورزی به ویژه کمباین ها بتوانیم کاهش دهیم و از کمباینی استفاده کنیم که ریزش کمتری دارد؛ می توان در هر سال زراعی از دور ریز و افت پنج هزار و ۴۰۰ تن این محصول جلوگیری کرد و رقمی معادل ۱۰۰ میلیارد تومان هم صرفه جویی در بخش کشاورزی استان را به دنبال خواهد داشت.

بر همین اساس و با محوریت سازمان تحقیقات کشاورزی استان همدان که به طور معمول یکی از استان های پیشرو در تولید گندم محسوب می شود برنامه ملی و تحقیقاتی با هدف بررسی و نظارت فنی و کارشناسی بر روی کمباین های برداشت گندم کشور با شرکت تولید کنندگان و وارد کنندگان کمباین و حضور کارشناسان ، ارزیابان و مسئولان حوزه کشاورزی برگزار شد.

در این مراسم که در زمین های سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جهاد کشاورزی استان همدان برگزار شد، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور گفت: این یک طرح حاکمیتی از طرف دولت است که کمباین هایی که به کمباین های کاه کوب در کشور معروف شده اند، و توسط بخشی از شرکت های خصوصی و کارگاههای خصوصی ساخته می شوند آیا تلفات قابل توجهی برای کشاورزی کشور ایجاد می کنند یا نه؟

وی ادامه داد: در یک برنامه ریزی هماهنگ بخش های دولتی ، خصوصی و اجرایی و تحقیقاتی کشاورزی با هم افزایی در یک جا جمع شده اند، تا میزان ریزش و یا عدم ریزش در هنگام برداشت محصول را ارزیابی کنیم.
افشین ایوانی تاکید کرد: در پایان این طرح به این جمع بندی خواهیم رسید که تلفات کلی گندم در هر کمباین ها چقدر است و با هم مقایسه می کنیم و برای سیاستگزاران و تصمیم گیران بخش کشاورزی یک اطلاعات مناسبی فراهم می شود تا مشخص کنند این کمباین ها چقدر به حجم مصولات برداشت شده می توانند صدمه بزنند و یا آن را کاهش دهند؟
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان نیز در این برنامه در سخنانی با اشاره به اینکه در راستای دستیابی به امنیت غذایی و شعار سال مبنی بر مهار تورم و رشد تولید، افزود: یکی از راههای رشد تولید و دستیابی به امنیت غذای پایدار کاهش ضایعات و تلفات محصولات کشاورزی است که مهمترین آن محصول استراتژیک گندم است.
وی یادآور شد: ادعاهای مختلفی در باره ریزش محصول هنگام برداشت و یا افزایش بهره وری اسمی تولید کنندگان مختلف در این زمینه مطرح می شود که اعداد مختلفی گفته می شود از یک درصد، سه درصد و هفت درصد متفاوت است.

رضا بهراملو گفت: از سازندگان کمباین یا وارد کنندگان آن خواستیم در یک رقابت میزان ریزش محصول از انها بصورت عملیاتی ارزیابی شود.
وی ادامه داد: از اینگونه ارزیابی در کشور نیاز است که انجام شود چرا که حرکت به سمت کیفی سازی و رقابت سالم بین تولیدکنندگان کمباین های مختلف و سازندگان ماشین آلات کشاورزی است
رئیس جهاد کشاورزی استان همدان تصریح کرد: امروز با ارزیابی از سوی متخصصان میزان دقیق برداشت محصول از سوی هر کمباین اندازه گیری می شود که با قاطعیت بیشتری می توانیم از کمباین هایی که ریزش کمتری دارند ، حمایت قانونی کنیم.
وی با بیان اینکه پنج نوع کمباین در این رقابت وجود دارد و نتایج آن به صورت کشوری تعمیم داده خواهد شد، افزود: به عنوان مثال در همدان پیش بینی تولید ۵۴۰ هزار تن برداشت گندم است اگر یک درصد ریزش را کاهش دهیم و از کمباینی استفاده کنیم که ریزش کمتری دارد ، ۵ هزار و ۴۰۰ تن دورریز نمی شود که معادل یکصد میلیارد تومان صرفه جویی در کشاورزی است.